Reklama

Wiadomości

 • 21 kwietnia 2022
 • 24 kwietnia 2022
 • wyświetleń: 7510

Powstała koncepcja rozwoju ścieżek rowerowych na terenie gminy

Opracowano zintegrowaną koncepcję rozwoju sieci ścieżek rowerowych na terenie gminy Czechowice-Dziedzice. Jak czytamy w zarządzeniu burmistrza zatwierdzającym dokument, stanowi on "podstawowy element procesu planowania rozwoju sieci ścieżek rowerowych na terenie gminy" oraz "definiuje najważniejsze, z punktu widzenia ruchu rowerowego, korytarze komunikacyjne na terenie gminy".

rowerem po regionie
Powstała koncepcja rozwoju ścieżek rowerowych na terenie gminy - zdj. ilustracyjne


W jakim celu powstała koncepcja rozwoju ścieżek rowerowych na terenie gminy? - W obliczu zbliżającej się kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021 - 2027 opracowanie koncepcji tras rowerowych dla gminy jest działaniem mającym na celu umożliwienie beneficjentom skuteczne aplikowanie po środki finansowe na infrastrukturę rowerową. (...) Dokument ten jest również odpowiedzią na wyzwania jakie stawia przed miastem polityka klimatyczna i ochrony środowiska - czytamy w dokumencie.

Jak zaznaczyli także autorzy koncepcji, "w świetle obecnych zagrożeń cywilizacyjnych, jakie niesie ze sobą długotrwała praca siedząca, życie w ciągłym stresie, znaczący wzrost otyłości zauważalny już u najmłodszych dzieci oraz ryzyko związane z pandemią koronawirusa nie wolno zapominać o aspekcie zdrowotnym podejmowanych aktywności rowerowych. Rower zapewnia zdrowie fizyczne i psychiczne - 30 min. jazdy dziennie ogranicza ryzyko: chorób serca o 50%, cukrzycy i otyłości o 50%, rozwoju nadciśnienia o 30%. Trasy rowerowe, bezpieczne i komfortowe mogą stać się doskonałym alternatywnym środkiem transportu w dobie pandemii oraz przyczyniać się do poprawy zdrowia i samopoczucia społeczeństwa".

Koncepcja przybliża także cele oraz źródła podróży rowerowych, które powinna połączyć, zgodnie z zaleceniami CROW, spójna, bezpośrednia, bezpieczna oraz atrakcyjna infrastruktura rowerowa. Wśród pierwszych z nich są m.in. urzędy i sklepy.

Najważniejsze cele podróży rowerowych o charakterze komunikacyjnym na obszarze gminy
Najważniejsze cele podróży rowerowych o charakterze komunikacyjnym na obszarze gminy · fot. Koncepcja rozwoju ścieżek rowerowych


Koncepcja poruszyła także kwestię bezpieczeństwa rowerzystów. - Polska jest krajem najwyższego ryzyka dla rowerzystów. Co roku policja odnotowuje kilkanaście tysięcy zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów. Średnio rocznie na polskich drogach ginie około kilkuset użytkowników rowerów, a ponad kilka tysięcy zostaje rannych. Jest to problem zarówno dużych miast, gdzie dochodzi do największej liczby zdarzeń, jak i małych miejscowości, gdzie wypadki są wprawdzie rzadsze, ale cięższe w skutkach - zauważają autorzy koncepcji.

Jak wyglądają statystyki wypadków z udziałem rowerzystów na terenie gminy Czechowice-Dziedzice? Dokument przybliża dane za lata 2017 - 2020, w tym listę najniebezpieczniejszych ulic oraz rodzaje zdarzeń (tabele poniżej).

Wypadkowość z rowerzystami w Czechowicach-Dziedzicach w latach 2017 - 2020
Wypadkowość z rowerzystami w Czechowicach-Dziedzicach w latach 2017 - 2020 · fot. Koncepcja rozwoju ścieżek rowerowych


Najniebezpieczniejsze ulice w latach 2017-2020
Najniebezpieczniejsze ulice w latach 2017-2020 · fot. Koncepcja rozwoju ścieżek rowerowych


Rodzaj zdarzenia z udziałem rowerzystów w latach 2017-2020
Rodzaj zdarzenia z udziałem rowerzystów w latach 2017-2020 · fot. Koncepcja rozwoju ścieżek rowerowych


Dokument przybliża także obecny stan infrastruktury rowerowej na terenie gminy Czechowice-Dziedzice wraz z jego mankamentami. W koncepcji zaznaczono m.in., że "drogę dla rowerów w ciągu ul. Węglowej należy przebudować" ze względu na nieprawidłową nawierzchnię oraz konstrukcję.

Istniejąca wydzielona infrastruktura rowerowa na obszarze gminy
Istniejąca wydzielona infrastruktura rowerowa na obszarze gminy · fot. Koncepcja rozwoju ścieżek rowerowych


Główną część dokumentu stanowi koncepcja głównych tras rowerowych na terenie gminy Czechowice-Dziedzice. Łączna długość planowanej oraz istniejącej sieci podstawowych (głównych) tras rowerowych wraz z wariantami na obszarze gminy, wynosi około 134,7 km. Wśród wymienionych tras są:
 • Wiślana Trasa Rowerowa ,
 • Trasa rowerowa nr 17 (krajowa),
 • Ciąg wzdłuż rzeki Białki,
 • Ciąg wzdłuż ulicy Legionów,
 • Ciąg Waryńskiego, Sikorskiego, Zabrzeska, Wapienicka,
 • Ciąg Kolejowa - Zielona
 • Ciąg Zawodzie - Czyża,
 • Ciąg Miliardowicka - Woźniacka wraz z wariantem wzdłuż rz. Iłownica,
 • Ciąg Potok Czechowicki - Kopernika - gm. Jasienica,
 • Ciąg Traugutta - Barlickiego,
 • Ciąg Nad Białką - Węglowa,
 • Ciąg wzdłuż linii kolejowej, kierunek: wschód - zachód,
 • Ciąg wzdłuż rzeki Wapienica
 • Ciąg Niepodległości - Ligocka - Czechowicka,
 • Ciąg Lipowska,
 • Odcinki uzupełniające (łączniki).


Dokument przybliżył także rekomendacje odnośnie pierwszego etapu realizacji inwestycji w
perspektywie 5-letniej. Uwzględniają ona możliwości finansowe gminy na cele związane z inwestycjami oraz pozyskania zewnętrznych środków finansowych z Unii Europejskiej. Szacunkowe koszty nie uwzględniają wykonania dokumentacji projektowej, wykupu terenów prywatnych oraz rezerwy inwestycyjnej.

W ramach realizacji pierwszego etapu koncepcji zarekomendowano budowę oraz wyznaczenie Wiślanej Trasy Rowerowej, trasy rowerowej nr 17, ciągu wzdłuż ulicy Legionów, a także wyznaczenie pasów ruchu dla rowerów w ciągu ul. Mazańcowickiej (odcinek: Legionów - Ligocka), ul. Ligockiej oraz Niepodległości. Zarekomendowano także budowę ciągu wzdłuż linii kolejowej w kierunku wschód - zachód na odcinku od skrzyżowania z ul. Wierzbową do skrzyżowania z ul. Miliardowicką oraz wyznaczenie kontraruchu rowerowego.

Rekomendowany zakres pierwszego etapu realizacji koncepcji w perspektywie 5-letniej
Rekomendowany zakres pierwszego etapu realizacji koncepcji w perspektywie 5-letniej · fot. Koncepcja rozwoju ścieżek rowerowych


Pełną treść dokumentu pod nazwą "Koncepcja rozwoju sieci szkieletowej ścieżek rowerowych na terenie Gminy Czechowice- Dziedzice" można znaleźć tutaj.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 zgodnie z umową o dofinansowanie nr DSR/BDG-II/POPT/32/21 z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach Programu Partnerskiej Inicjatywy Miast.

mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.