Reklama

Wiadomości

  • 10 maja 2022
  • wyświetleń: 2578

Ile śmieci produkują mieszkańcy gminy? Podano dane

Opublikowano roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Czechowice-Dziedzice za 2021 rok. Raport przedstawia m.in. ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie naszej gminy.

śmieci, odpady, kosze, kubły
Ile śmieci produkują mieszkańcy gminy? Podano dane · fot. UM Czechowice-Dziedzice


Łącznie w 2021 roku mieszkańcy gminy Czechowice-Dziedzice wyprodukowali 15 433 ton odpadów - ta liczba obejmuje odpady odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz odpady zebrane w PSZOK. Dla porównania, w 2020 roku na terenie naszej gminy wytworzono łącznie 14 374 ton odpadów.

Odpady odebrane u źródła, czyli bezpośrednio z nieruchomości jednorodzinnych oraz wielorodzinnych to 13 385 ton, w tym odpady niesegregowane (zmieszane) - 6 835 ton, odpady kuchenne ulegające biodegradacji - 998 ton. Odpady segregowane (tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale) - 1 434 ton,
papier - 457 ton, szkło - 1 039 ton, popiół - 1 947 ton, odpady wielkogabarytowe 672 tony. Łącznie w czechowickim PSZOK zebrano 2 047 ton odpadów.

Do jakich miejsc trafiały w 2021 roku czechowickie śmieci? Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) z gminy Czechowice-Dziedzice odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych - 6 835 ton - przekazano do Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach. Trafiły tam także odpady kuchenne ulegające biodegradacji odebrane od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Z kolei odpady ulegające biodegradacji zebrane w czechowickim PSZOK od właścicieli nieruchomości zamieszkałych - 567 ton - były przekazane w całości do BEST-EKO Sp. z o.o. w Żorach.

W raporcie przedstawiono także liczbę złożonych deklaracji śmieciowych - w sumie było ich 27 225. W 2021 roku złożono 3 276 deklaracji. Liczba mieszkańców ujętych w deklaracjach na dzień 31 grudnia 2021 roku to 41 142. Jak informuje zestawienie, liczba mieszkańców gminy zameldowanych na dzień 31 grudnia 2021 roku to 43 586 (33 939 miasto, 9 647 wieś, z wyjątkiem mieszkańców zameldowanych na pobyt czasowy).

Pełna treść rocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Czechowice-Dziedzice za 2021 rok można znaleźć tutaj.

mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.