Wiadomości

  • 12 maja 2022
  • 30 czerwca 2022
  • wyświetleń: 7209

Zgłoszenie źródła ciepła do CEEB. Czas tylko do końca czerwca

Za nami:

Jeszcze tylko do końca czerwca właściciele lub zarządcy nieruchomości mają czas na zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków posiadanego źródła ciepła i spalania paliw, które zostało zainstalowane przed 1 lipca 2021.

piec, ogień, ogrzewanie, ciepło
Zgłoszenie źródła ciepła do CEEB. Czas tylko do końca czerwca · fot. UM Bielsko-Biała


1 lipca ubiegłego roku wszedł w życie obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Obowiązek ten wynika z zapisów ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

W przypadku posiadania źródła ciepła i spalania paliw, które zostało zainstalowane przed 1 lipca 2021 roku właściciel/zarządca nieruchomości ma obowiązek złożyć deklarację w terminie do 12 miesięcy. Uwaga!!! Termin ten upływa 30 czerwca bieżącego roku!

W przypadku posiadania źródła ciepła i spalania paliw, które zostało zainstalowane po 1 lipca 2021 roku właściciel/zarządca nieruchomości ma obowiązek złożyć deklarację w terminie 14 dni.

Przedmiotową deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu poprzez stronę internetową https://ceeb.gov.pl oraz https://www.gunb.gov.pl/podmenu/1713. Wymaga to jednak uwierzytelnienia logowania za pośrednictwem profilu zaufanego (bankowość elektroniczna) lub e-dowodu (dowodu osobistego z warstwą elektroniczną).

Deklarację można też złożyć w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim. Druk deklaracji można pobrać w urzędzie lub wydrukować - deklarację dla budynków i lokali mieszkalnych można pobrać tutaj, z kolei deklarację dla budynków i lokali niemieszkalnych - tutaj.

Osoby, które mimo obowiązku zadeklarowania źródła ogrzewania nie zrobią tego, muszą liczyć się z karą grzywny do 500 złotych. W przypadku, gdyby sprawa została skierowana do sądu, kwota ta może wzrosnąć do 5 tys. złotych.

Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach zachęca mieszkańców do składania rzetelnie i zgodnie ze stanem faktycznym wypełnionych deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Prawidłowa realizacja tego obowiązku pozwoli na monitorowanie efektywności wdrażania uchwały antysmogowej, a także bardziej adekwatne przygotowania programów wsparcia finansowego wymiany kotłów. Tym samym możliwe będzie osiągniecie głównego celu, jakim jest poprawa jakości powietrza.

mp / czecho.pl

źródło: www.czechowice-dziedzice.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.