Wiadomości

  • 16 maja 2022
  • 17 maja 2022
  • wyświetleń: 10514

Czechowiczanki z Odznakami Honorowymi PCK

W Domu Pielgrzyma im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej Hałcnowie odbył się roczny zjazd sprawozdawczy Oddziału Rejonowego PCK w Bielsku-Białej. Podczas wydarzenia wręczono medale i odznaki honorowe, które trafily między innymi do mieszkanek Czechowic-Dziedzic.

Odznaki Honorowe PCK dla mieszkanek Czechowic-Dziedzic
Czechowiczanki z Odznakami Honorowymi PCK · fot. Śląski Oddział Okręgowy PCK


Na początku zjazdu odbyła się uroczystość, w trakcie której Bogdan Ogrocki , dyrektor Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK, na podstawie upoważnienia i w imieniu Prezydenta RP odznaczył Marka Mielnika, dyrektora OR PCK w Bielsku-Białej, Tomasza Piwochę, Złotym "Medalem za Długoletnią Służbę".

Odznaki Honorowe PCK dla mieszkanek Czechowic-Dziedzic
Czechowiczanki z Odznakami Honorowymi PCK · fot. Śląski Oddział Okręgowy PCK


Ponadto wręczono także Odznaki Honorowe PCK. Odznaki IV stopnia trafiły m.in. do czechowiczanek: Bernadety Kutek, wiceprezes Klubu HDK PCK przy Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach oraz Ewy Zaród z czechowickiej Grupy Ratownictwa PCK.

Odznaki Honorowe PCK dla mieszkanek Czechowic-Dziedzic
Czechowiczanki z Odznakami Honorowymi PCK · fot. Śląski Oddział Okręgowy PCK


Podczas zebrania przedstawione zostały sprawozdania z działalności merytorycznej, finansowej i Rejonowej Komisji Rewizyjnej OR PCK w Bielsku-Białej, która wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium zarządowi. W wyniku głosowania Zarząd OR PCK w Bielsku-Białej uzyskał absolutorium od zebranych na sali delegatów.
Warto nadmienić, że medale i Odznaki Honorowe PCK nadane były w 2021 roku, jednak ze względu na panującą pandemię nie było możliwości ich wcześniejszego wręczenia.

mp / czecho.pl

źródło: Śląski Oddział PCK

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.