Reklama

Wiadomości

  • 19 maja 2022
  • wyświetleń: 6311

Pomnik bohaterów Ukrainy zamiast "pomnika braterstwa broni"?

Na majowej sesji Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach poddana pod głosowanie zostanie uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca w przedmiocie rozbiórki "pomnika braterstwa broni" i wzniesienia na jego miejscu pomnika bohaterów Ukrainy.

pomnik
Pomnik bohaterów Ukrainy zamiast "pomnika braterstwa broni"? · fot. czecho.pl


Jak czytamy w projekcie uchwały, wniosek mieszkańca Czechowic-Dziedzic w przedmiocie rozbiórki pomnika "wdzięczności Armii Czerwonej" i wybudowania na jego miejscu pomnika "bohaterów Ukrainy" wpłynął do Rady Miejskiej 22 kwietnia. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym został on przekazany do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem jego rozpatrzenia i zaproponowania sposobu jego załatwienia.

Po analizie wniosku komisja stwierdziła, że "pomnik "wdzięczności Armii Czerwonej" decyzją Wojewody Śląskiego z 5 września 2019 roku został usunięty z przestrzeni publicznej 26 kwietnia 2021 roku. W związku z tym wniosek mieszkańca dotyczący rozebrania pomnika wdzięczności Armii Czerwonej jest bezprzedmiotowy".

- Na terenie po usuniętym pomniku miasto nie planuje budowy nowego pomnika, ponieważ w pobliżu miejsca, gdzie stał pomnik "wdzięczności Armii Czerwonej" został wzniesiony Pomnik Wolności wraz z wybudowanym Skwerem Stulecia. Na terenie po usuniętym pomniku planuje się urządzenie skweru, a nie budowę kolejnego pomnika - czytamy w projekcie uchwały.

- Gmina Czechowice-Dziedzice i jej mieszkańcy doceniają bohaterską postawę mieszkańców Ukrainy walczących z rosyjskim agresorem o zachowanie niepodległości i integralności terytorialnej Ukrainy oraz udzielają różnego rodzaju pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy. Ponadto Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach uchwałą z dnia 8 marca 2022 roku wyraziła solidarność z Narodem Ukraińskim wobec agresji Rosji na Ukrainę i pogwałcenia zasady prawa do samostanowienia narodów zgodnie z wartościami cywilizacji zachodniej - dodają autorzy dokumentu.

W związku z powyższymi argumentami Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zwróciła się do Rady Miejskiej o nieuwzględnienie wniosku mieszkańca w przedmiocie rozbiórki pomnika wdzięczności Armii Czerwonej i wybudowania na jego miejscu pomnika bohaterów Ukrainy (za - 9, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0).

mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.