Reklama

Wiadomości

  • 20 maja 2022
  • 26 maja 2022
  • wyświetleń: 14193

Wielomilionowa inwestycja staje się faktem. Ogłoszono przetarg

Gmina Czechowice-Dziedzice ogłosiła przetarg na wykonanie zbiorników retencyjnych w ramach projektu pod nazwą "Z zapałem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice". To wielomilionowa inwestycja dofinansowana ze środków zewnętrznych.

wodna, zbiornik retencyjny, budowa
Wielomilionowa inwestycja staje się faktem. Ogłoszono przetarg · fot. mp / czecho.pl


Przetarg zawiera trzy zadania. Pierwsze z nich obejmuje wykonanie 4 suchych zbiorników retencyjnych w zlewni rowu do ul. Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach wraz z rowami: o pojemności ok. 4 050 m³, o pojemności ok. 700 m³, o pojemności ok. 16 000 m³ oraz o pojemności ok. 1 900 m³.

Dna zbiorników zostaną umocnione płytami ażurowymi typu "duża krata", umożliwiającymi infiltrację wód do gruntu. Zbiorniki będą zatrzymywać i przetrzymywać wodę powierzchniową, poprawiając warunki glebowe poprzez uzupełnienie zasobu wód gruntowych w bezpośrednim sąsiedztwie, zwiększając zdolność retencyjną obszarów przyległych.

Drugie zadanie obejmuje budowę suchego zbiornika retencyjnego o pojemności ok. 1780 m³ w zlewni ulic Weneckiej i Piasta w Czechowicach-Dziedzicach. Skarpy zbiornika umocnione zostaną za pomocą kołkowanej geosiatki przestrzennej z wypełnieniem ziemią i obsianiem trawą. Jak czytamy w ogłoszeniu o przetargu, takie rozwiązanie pozwoli na infiltrację wód do gruntu. Zbiornik będzie zatrzymywać, przetrzymywać wodę powierzchniową, poprawiając warunki glebowe poprzez uzupełnienie zasobu wód gruntowych w bezpośrednim sąsiedztwie, zwiększając zdolność retencyjną obszarów przyległych.

Trzecie zadanie obejmuje budowę suchego zbiornika retencyjnego o pojemności ok. 14 820 m³ między ul. Zamkową a ul. Kopernika w Czechowicach-Dziedzicach. Zbiornik powstanie na terenie dwóch byłych stawów hodowlanych. Zastosowanie w ramach prac materiałów przepuszczalnych pozwoli na infiltrację wód do gruntu.Zbiornik będzie zatrzymywać, przetrzymywać wodę powierzchniową, poprawiając warunki glebowe poprzez uzupełnienie zasobu wód gruntowych w bezpośrednim sąsiedztwie, zwiększając zdolność retencyjną obszarów przyległych.

Inwestycja finansowana jest ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 w ramach "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Według "Planu zamówień publicznych gminy Czechowice-Dziedzice na 2022 rok" koszt zadań to odpowiednio 7 773 683,76 zł, 486 825,82 zł oraz 403 445 zł.

mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.