Reklama

Wiadomości

  • 24 maja 2022
  • 26 maja 2022
  • wyświetleń: 3679

Rada Miejska ustaliła kwotę ekwiwalentu dla strażaków ochotników

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach radni przyjęli uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, 
akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.

straż pożarna
Rada Miejska ustaliła kwotę ekwiwalentu dla strażaków ochotników · fot. bielsko.info


Dzięki uchwale czechowickiej Rady Miejskiej wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczej straży pożarnej mającej siedzibę na terenie gminy Czechowice-Dziedzice za udział w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej będzie wynosić 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej.

Z kolei wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczej straży pożarnej mającej siedzibę na terenie gminy Czechowice-Dziedzice za udział w szkoleniu lub ćwiczeniu będzie wynosić 10 zł za każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej.

- Na terenie gminy Czechowice-Dziedzice funkcjonuje 6 jednostek ochotniczej straży pożarnej, które ustawowo zobowiązane są do podejmowania działań w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska. Na podstawie art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2490) gmina zobowiązana jest do podjęcia uchwały dotyczącej ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu - czytamy w uzasadnieniu do uchwały.

- Wysokość ekwiwalentu nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym "Monitor Polski", które w pierwszym kwartale 2022 roku wyniosło 6235,22 zł. Skutkiem uchwalenia przedstawionej uchwały będzie aktualizacja podstawy prawnej dla wnioskowania przez strażaków ochotniczych straży pożarnych o wypłatę ekwiwalentu z budżetu gminy - dodają autorzy dokumentu.

Warto dodać, że obowiązek ustalenia przez Radę Miejską kwoty ekwiwalentu dla strażaków ochotników wynika z nowej ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. Sami druhowie z jednostek z terenu gminy Czechowice-Dziedzice nie pobierają ekwiwalentu - jest to decyzja samych strażaków, którzy kilka lat temu podjęli stosowne uchwały. Jednostki OSP z naszej gminy są dotowane w ramach utrzymania gotowości bojowej OSP z budżetu gminy.

mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.