czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 14 listopada 2007
  • wyświetleń: 2693

Komu nagroda im. ks. Józefa Londzina?

Starostwo powiatu bielskiego wytypowało dziesięć osób nominowanych do nagrody im. ks. Józefa Londzina. Niebawem, już po raz dziewiąty, dowiemy się kto otrzyma to zaszczytne wyróżnienie.

Reklama

Ksiądz Józef Londzin, którego imieniem nazwano nagrodę urodził się w 1863 roku w Zabrzegu. Był wybitnym kapłanem społecznikiem i patriotą; doznał także zaszczytu objęcia stanowiska burmistrza Cieszyna oraz posła. Był działaczem polskim na Śląsku Cieszyńskim na przełomie XIX i XX wieku.

Nagroda Starosty Bielskiego im. Księdza Józefa Londzina przyznawana jest od 1999 roku w dowód uznania osobom, które poprzez swą działalność artystyczną, społeczną, kulturalną i samorządową wnoszą trwałe humanistyczne wartości w życie społeczeństwa powiatu bielskiego.

Oto tegoroczni nominowani:

Gmina Bestwina
FRANCISZEK MAGA


Doktor nauk medycznych, urodzony w Bestwinie, absolwent Akademii Medycznej w Krakowie. Podczas okupacji zaangażowany w konspiracyjną działalność na rzecz więźniów Oświęcimia. Po odbyciu służby wojskowej wraca do swojej rodzinnej wsi jako kierownik ośrodka zdrowia w Bestwinie prowadzi poradnię ogólną i dla dzieci. Równocześnie pracuje w zakładzie rentgenologii w miejskiej przychodni obwodowej w Bielsku-Białej. Był inicjatorem budowy ośrodka zdrowia, współinicjatorem i realizatorem budowy wodociągu i gazyfikacji wsi, zaangażowany w budowę apteki, przedszkola i domu strażaka. Wniósł również swój wkład przy budowie domu sportowca i budynku poczty.

Uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Od 1964 roku przez 10 kadencji pracuje nieprzerwanie w samorządzie lokalnym. Promotor zdrowia w swoim środowisku. Przez 12 lat był rzecznikiem Dobra Służby Zdrowia Komisji Kontroli Zawodowej przy Wydziale Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Współautor wielu naukowych opracowań medycznych, stawiany przez sławy historii medycyny za wzór lekarza praktyka i naukowca dla studentów medycyny. Laureat nagrody im. Wojciecha Korfantego i honorowego odznaczenia za zasługi i miłość do ziemi rodzinnej: „Perła Ziemi Bestwińskiej – dla Judyma doktora Franciszka Magi”. Wrażliwy na ludzkie cierpienia i społeczne sprawy, pielęgnując miejscowe tradycje patriotyczne jako rdzenny Bestwinianin rozumie ducha i dziedzictwo tutejszej kultury.

Gmina Buczkowice
ANTONINA KOTRYS


Powszechnie znana, ceniona i szanowana za aktywną pracę społeczno-kulturalną. Mieszkanka Rybarzowic, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Rybarzowicach, Sołtys sołectwa Rybarzowice, współzałożycielka Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów, zastępca prezesa Kółka Rolniczego. Odznaczona odznaką „Za Zasługi dla Województwa Bielskiego” oraz srebrnym i brązowym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”, złotą odznaką honorową „Za szczególne zasługi dla Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów”, a także Orderem Serce Matki. Zaangażowana w sprawy sołectwa i gminy, animatorka kultury, autorytet moralny w swoim środowisku, inicjatorka wielu przedsięwzięć społecznych, charytatywnych i kulturalnych, wrażliwa na potrzeby ludzi znajdujących się w trudnych życiowych sytuacjach.

Gmina Czechowice - Dziedzice
BARBARA BIELACZYC


Śpiewaczka, reżyser, pedagog, pracownik Akademii Muzycznej w Katowicach oraz Studium Teatralnego przy Teatrze Śląskim w Katowicach. Prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Śląskim oraz na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej. Od kilku lat zajmuje się propagowaniem muzyki poważnej w regionie, organizuje koncerty, wystawiając i reżyserując opery oraz kształcąc wokalnie i aktorsko uzdolnioną młodzież. Dzięki jej determinacji, talentowi i pasji, udało się zasiać w Czechowicach-Dziedzicach ducha śpiewu, wypromować muzykę poważną, przyciągnąć do niej jak najwięcej słuchaczy. Dużym sukcesem Barbary Bielaczyc było wystawienie w kościele pw. Św. Andrzeja Boboli oraz w kościele na NMP Królowej Polski dzieła chóralnego G.B. Pergolesiego „Sabat Mater”. Wielokrotnie występowała z koncertami w ramach Jesiennego Festiwalu Muzycznego Alkagran, organizowanego przez Miejski Dom Kultury. Początkowo sama była wykonawcą, z czasem, by festiwal Alkagran osadzić jeszcze mocniej w czechowickich realiach, zaczęła sprowadzać do Czechowic-Dziedzic profesjonalnych śpiewaków operowych, organizować spektakle muzyczne, których nie powstydziłyby się duże sceny muzyczne. Wychodzi ze swoim repertuarem na zewnątrz – śpiewa na piknikach muzycznych, festynach familijnych, dniach Czechowic-Dziedzic. Wraz z MDK organizuje warsztaty antropologiczne dla młodych osób. Jej kolejnym planem jest stworzenie w Czechowicach –Dziedzicach szkoły muzycznej.

Gmina Jaworze
KRYSTYNA PLAZA - POPIELAS


Urodziła się w Jaworzu. Od początku swego życia jest związana zawodowo i rodzinnie z gminą Jaworze. Swoje zawodowe ambicje realizowała w oświacie. Jej liczne działania społeczne cechuje głęboko pojęty patriotyzm, przez całe życie realizowała na różnorodnych płaszczyznach swoją społecznikowską pasję, przede wszystkim koncentrując się na pracy w Związku Nauczycielstwa Polskiego prowadząc Klub Nauczyciela w Bielsku-Białej. Jednocześnie aktywnie działa w Kole Gospodyń Wiejskich w Jaworzu kultywując tradycję i historię regionu. Po przejściu na emeryturę nie zaprzestała aktywnej społecznej działalności. Wśród jej licznych dokonań najistotniejsze miejsce zajmuje działalność i kierownictwo w Polskim Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Nr 8 w Jaworzu. Własnym entuzjazmem i zaangażowaniem wspiera innych pokazując im jak czerpać satysfakcje z życia.

Gmina Jasienica
ks. kanonik AlOJZY OLEKSIK


Święcenia kapłańskie otrzymał w 1961 roku. Posługę kapłańską pełnił w parafiach diecezji katowickiej, a od 1978 jest proboszczem parafii św. Jerzego w Jasienicy. Wspaniały duszpasterz i budowniczy więzi między katolikami i ewangelikami. Dobry organizator i gospodarz, pomaga finansowo w dożywianiu dzieci. Inicjator wyremontowania kościoła i budynków parafialnych w Jasienicy, wspiera hospicjum w Bielsku-Białej oraz ośrodek dla niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej. Zwycięzca plebiscytu „Dziennika Zachodniego” na najlepszego proboszcza w 2005 roku. Autor trzech publikacji historycznych: „700-lecie parafii św. Jerzego w Jasienicy” „Lubsza, ks. Brzoza i….” oraz „Reflektorem przez…”, dbając o ocalenie od zapomnienia historii Małej Ojczyzny publikuje również artykuły w lokalnej gazecie samorządowej. Inicjator wielu przedsięwzięć społecznych, oddany bez reszty społeczności lokalnej.

Gmina Kozy
JAN WOLNICKI


Urodził się w Kozach, gdzie mieszka do dzisiaj. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 1951 roku podjął pracę w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Bielsku-Białej, ucząc młodzież matematyki. Bardzo dobry nauczyciel, znakomity wychowawca, który zaszczepił swoim wychowankom miłość do ojczyzny, jej kultury i tradycji oraz prawdziwej historii. W marcu 1968 roku nie wyraził zgody na wzięcie udziału uczniów LO w marszu i w wiecu potępiającym zajścia na Uniwersytetach w Warszawie i Krakowie. Za ten sprzeciw został zwolniony dyscyplinarnie z pracy w szkole i szykanowany przez władzę ludową. W latach 1968-1971 pracował jako pomocnik stolarza w zakładzie obróbki drewna Bielskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego, a w latach 1971-1994 w dziale rozliczenia produkcji BPBP. Od 1994 jest emerytem. Zawsze działał społecznie na rzecz mieszkańców gminy Kozy. W 1989 roku był współzałożycielem Komitetu Obywatelskiego, w latach 1989-1999 był redaktorem gazety lokalnej „Nadzieja”. Współtwórca monografii historycznej „Z dziejów parafii św. Szymona i Judy Tadeusza w Kozach”. Jeden z założycieli Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Kóz oraz inicjator powstania Izby Historycznej w Kozach. Zajmował się historią nazwisk i rodów koziańskich, wprowadził zestawienie aktualnych nazw ulic z dawną numeracją domów w Kozach. Niekwestionowany autorytet moralny, człowiek skromny o nieposzlakowanej opinii, żarliwy patriota, dbający o ocalenie od zapomnienia historii Małej Ojczyzny, kronikarz parafialny, nauczyciel, który w czasach zniewolenia komunistycznego dawał świadectwo wierze i prawdzie wobec uczniów.

Gmina Porąbka
Ks. kanonik JÓZEF STRĄCZEK


Święcenia kapłańskie otrzymał w 1939 roku, swoją pracę duszpasterską rozpoczął w Wilkowicach a następnie w Komorowicach, Rajczy i Żywcu. Do parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Porąbce skierowany został 20 lutego 1957 roku, w której przez 32 lata pełnił posługę kapłańską jako jej proboszcz. W tym roku obchodził jubileusz 50-lecia pracy kapłańskiej w parafii Porąbka. Od 18 lat przebywa na emeryturze, nadal mieszka w Porąbce i bierze aktywny udział w życiu parafii i gminy. Swym autorytetem wspierał szereg inicjatyw społeczno-gospodarczych, wzorowy kapłan, wychowawca wielu pokoleń, dobry gospodarz, propagator zdrowego trybu życia, niekwestionowany autorytet moralny, cieszący się powszechnym zaufaniem i szacunkiem wśród mieszkańców. W 2004 roku Rada Gminy Porąbka nadała mu honorowe obywatelstwo, a w 2006 Towarzystwo Przyjaciół Porąbki przyznało nagrodę „Porąbczanin Roku”.

Szczyrk
Księża Salezjanie z Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski na Górce


Od ponad 70 lat księża Salezjanie opiekują się Sanktuarium Maryjnym w Szczyrku. Ogrom zaangażowania sprawia, że Sanktuarium staje się coraz bardziej rozpoznawalne w kraju i na świecie jako prężny ośrodek kultu maryjnego i posługi w charyzmacie św. Jana Bosko. W sanktuarium, do którego co roku przybywa ponad 200 tysięcy pielgrzymów odbywają się również rekolekcje, zjazdy okolicznościowe, występy zespołów regionalnych, koncerty orkiestr, dni chorych, transmisje telewizyjno-radiowe, otwarcie Zimowej Olimpiady Polonijnej. Księża bardzo zaangażowali się w promocję Szczyrku i tworzenie jego pozytywnego wizerunku wśród turystów, pielgrzymów i mieszkańców. Otwarci na potrzeby mieszkańców Szczyrku, służący radą i pomocą w każdej sytuacji. W tym roku wspólnota salezjańska przygotowuje się do uroczystości koronacyjnych koronami papieskimi łaskami słynącymi obrazu Najświętszej Marii Panny z dzieciątkiem Jezus.

Gmina Wilamowice
Zespół "CEPELIA – FIL - WILAMOWICE"


Zespół działa przy Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Wilamowicach. Patronat nad nim sprawuje Fundacja „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło z Warszawy. Jest członkiem Międzynarodowej Organizacji Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej C.I.O.F.F. Podstawę repertuaru zespołu do dnia dzisiejszego stanowią miejscowe tańce i przyśpiewki zaczerpnięte z bogatych obyczajów rodzinnych i dorocznych, kultywowanych w Wilamowicach przez mieszkańców miasteczka, potomków osadników przybyłych na teren Polski z ziem flamandzkich na początku XIII wieku. Zespół występując na licznych festiwalach folklorystycznych praktycznie w całej Europie jest nie kwestionowanym ambasadorem nie tylko tutejszej kultury lokalnej, ale całego Podbeskidzia, powiatu bielskiego i Polski. W roku 2000 w Muzeum w Przysusze Zespół "Cepelia Fil- Wilamowice" odebrał nagrodę im. Oskara Kolberga "Za zasługi dla kultury ludowej". Otrzymał również: dwa dyplomy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Za zasługi w upowszechnianiu kultury ludowej” w 1998 i 2002 r. dyplom honorowy „Za zasługi w współtworzeniu kultury polskiej” i medal „Zasłużony dla Cepelii” oraz dyplom honorowy wojewody bielskiego „Za osiągnięcia w upowszechnianiu kultury ludowej”. W roku 2000 na Światowym Festiwalu Folkloru w Santa Gorizia we Włoszech odbywającym się pod patronatem UNESCO i C.I.O.F.F. otrzymał główną nagrodę „Oscara Folkloru”.Kierownikiem, twórczynią i założycielką Zespołu Regionalnego Pieśni i Tańca „Cepelia FIL - Wilamowice” jest od chwili powstania grupy Jolanta Danek -absolwentka etnologii Uniwersytetu Śląskiego, z wykształcenia również choreograf i instruktor tańca ludowego. Zespół „Cepelia FIL-Wilamowice” w tym roku obchodził jubileusz 20-lecia działalności artystycznej.

Gmina Wilkowice
BARBARA ADAMIEC


Mieszkanka Wilkowic, absolwentka Technikum Mechaniczno-Elektrycznego, z zawodu konstruktor. Jej przygoda z malarstwem zaczęła się od 1982 roku, maluje głównie pejzaże, w których dominują motywy górskie oraz kwiaty. Autorka 25 wystaw indywidualnych w galeriach, bibliotekach w regionie, domach kultury, świetlicach i plenerze. W 1987 roku wstąpiła do Towarzystwa Plastyków Amatorów „Ondraszek”. Od 1994 do dnia dzisiejszego (z dwuletnią przerwą) jest prezesem tego stowarzyszenia. Zorganizowała 18 plenerów, jest inicjatorką około 50 wystaw, współpracuje z bibliotekami w regionie oraz Domem Kultury „Włókniarz” w Bielsku-Białej. Odznaczona przez Ministra Kultury odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” i odznaką „Za Zasługi Dla Województwa Bielskiego”. W 1997 roku otrzymała honorowe wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Malarstwa Nieprofesjonalnego im. Ignacego Bieńka. Zaangażowana społecznie, inicjatorka wielu przedsięwzięć charytatywnych, organizuje półkolonie dla dzieci na terenie ośrodka harcerskiego w Wilkowicach. Prowadzi edukację plastyczną dla dzieci i młodzieży na terenie gminy Wilkowice, kultywuje tradycje, kulturę i sztukę regionu.

new / czecho.pl

Źródło: Powiat

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.