Wiadomości

  • 18 lipca 2022
  • wyświetleń: 1857

Jest przetarg na budowę chodnika przy ul. Do Zapory w Zabrzegu

Powiat bielski ogłosił przetarg na budowę chodnika przy fragmencie ulicy Do Zapory w Zabrzegu - pomiędzy ulicami Karola Pytla i księdza Janoszka. Inwestycję sfinansuje gmina Czechowice-Dziedzice.

Fragment ul. Do Zapory w Zabrzegu, przy którym powstanie chodnik
Fragment ul. Do Zapory w Zabrzegu, przy którym powstanie chodnik · fot. mp / czecho.pl


Inwestycja obejmuje budowę chodnika w ciągu ul. Do Zapory w Zabrzegu wraz z budową kanalizacji deszczowej. Realizacja inwestycji będzie polegać na (według kolejności) robotach rozbiórkowych nawierzchni ul. Do Zapory i skrzyżowania z ul. Pytla, przebudowie nawierzchni części ulicy Spacerowej w zakresie skrzyżowania, przebudowie konstrukcji jezdni skrzyżowania ul. Do Zapory z ul. Pytla, budowie kanału deszczowego fi 300mm oraz budowie chodnika dla pieszych wraz ze zjazdami.

Ponadto przewiduje się remont nawierzchni w zakresie warstw bitumicznych dla ul. Do Zapory, regulację urządzeń podziemnych (włazy kanałowe i zasuwy), humusowanie i obsianie pasa zieleni wzdłuż chodnika, przebudowę odcinka sieci teletechnicznej wg warunków technicznych gestora sieci.

Jak informowaliśmy w tym artykule, Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej planuje realizację inwestycji w drugiej połowie bieżącego roku. Uchwałę w sprawie jej sfinansowania podjęli na sesji Rady Miejskiej 24 maja czechowiccy radni. Jak czytamy w projekcie uchwały, dotacja z budżetu gminy wyniesie 455 010,30 zł. Z prośbą 
o udzielenie przez gminę pomocy finansowej na realizację zadania zwrócił się starosta bielski, Andrzej Płonka.

mp / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.