Reklama

Wiadomości

  • 27 lipca 2022
  • 28 lipca 2022
  • wyświetleń: 5218

[FOTO] Akt wandalizmu na boisku SP3. Podpalono bramkę

W miniony weekend (23/24 lipca) na boisku Szkoły Podstawowej nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach doszło do podpalenia bramki. Zniszczeniu uległa siatka, konstrukcja bramki oraz fragment sztucznej murawy. Sprawa została zgłoszona na policję. Trwa szacowanie strat.

Akt wandalizmu na boisku SP3. Podpalono bramkę · fot. Nadesłane przez czytelnika


Informację o tym zdarzeniu otrzymaliśmy poprzez "Wyślij Info". Jak poinformowała nasz portal Danuta Łuszczak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Czechowicach-Dziedzicach, do zdarzenia doszło w czasie od piątkowego popołudnia do niedzieli rano, kiedy wykryto zniszczenia. - Zdarzenie zostało zgłoszone na policję, która na ten moment nie wszczęła postępowania ze względu na oczekiwanie na oszacowanie strat - powiedziała Łuszczak.

Jeśli nie uda się wykryć sprawców podpalenia bramki, to straty zostana prawdopodobnie pokryte z ubezpieczenia. Warto dodać, że boisko przy Szkole Podstawowej nr 3 na czechowickim Lipowcu jest ogólnodostępne do godziny 22.00. Warto dodać, że szkoła posiada monitoring.

Jak tego typu zniszczenie mienia traktuje kodeks wykroczeń? Mówi o tym Art. 124KW: "§ 1. Kto cudzą rzecz umyślnie niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, jeżeli szkoda nie przekracza 500 złotych,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. § 2. Usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo są karalne. § 3. Ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego. § 4. W razie popełnienia wykroczenia można orzec obowiązek zapłaty równowartości wyrządzonej szkody lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego
".

Inaczej będzie, jeśli straty są większe. Mówi o tym Art. 228 Kodeksu Karnego: "§ 1. Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. § 3. Karze określonej w § 1 podlega także ten, kto przerywa lub uszkadza kabel podmorski albo narusza przepisy obowiązujące przy zakładaniu lub naprawie takiego kabla. § 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego".

mp / czecho.pl

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "SP nr 3" podaj

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

SP nr 3

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "SP nr 3" podaj