czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 29 lipca 2022
  • wyświetleń: 2838

Przebudowa trzech dróg gminnych. Ogłoszono przetarg na projekty

Gmina Czechowice-Dziedzice ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie dróg gminnych na swoim terenie, z podziałem na zadania. Chodzi o ulice Gazdy w Zabrzegu, a także czechowickie Junacką i Radosną.

Fragment ul. Tadeusza Gazdy, którego dotyczy przetarg - 28.07.2022
Fragment ul. Tadeusza Gazdy, którego dotyczy przetarg - 28.07.2022 · fot. mp / czecho.pl


Pierwsze zadanie dotyczy projektu przebudowy odcinka pasa drogowego ul. Gazdy w Zabrzegu - tuż obok strażnicy OSP. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: projekt przebudowy pasa drogowego ze zmianą geometrii drogi od skrzyżowania z drogą powiatową ul. Do Zapory na długości ok. 80 m, wraz z przebudową wlotu skrzyżowania, budowy miejsc postojowych, przebudowy zjazdów, budowy urządzeń odwodnienia pasa drogowego, pozyskanie i aktualizację mapy do celów projektowych, uzgodnienia branżowe w zakresie kolizji z istniejącą podziemną infrastrukturą techniczną.

Drugie zadanie dotyczy projektu przebudowy odcinka pasa drogowego ul. Junackiej w Czechowicach-Dziedzicach. Zakres zamówienia obejmuje m.in. projekt przebudowy odcinka pasa drogowego w zakresie budowy miejsc postojowych parkowania równoległego do jezdni po prawej stronie jezdni (należy je zaprojektować pomiędzy wjazdem na teren nieruchomości Junacka 2 i Przedszkole Publiczne nr 3 i wjazdem na teren nieruchomości Junacka 8, 10.), zmiany przebiegu ciągów pieszych, budowy umocnienia skarpy, pozyskanie i aktualizację mapy do celów projektowych oraz uzgodnienia branżowe w zakresie kolizji z istniejącą podziemną infrastrukturą techniczną.

Trzecie zadanie to sporządzenie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Radosnej w Czechowicach-Dziedzicach. Zakres tego zamówienia obejmuje m. in. projekt przebudowy pasa drogowego od skrzyżowania z drogą gminną ul. Cmentarną na długości ok. 220 m (w granicach działki nr. 697/36), wraz z przebudową wlotu skrzyżowania, przebudowy zjazdów na teren nieruchomości przyległych, budowy urządzeń odwodnienia pasa drogowego, projekt kanalizacji deszczowej, pozyskanie i aktualizację mapy do celów projektowych, badania geotechniczne, uzgodnienia branżowe w zakresie kolizji z istniejącą podziemną infrastrukturą techniczną.

Wszystkie powyższe zadania obejmują opracowanie dokumentacji projektowych zawierających projekt budowlany w tym projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny, załączniki do projektu, przedmiar robót), kosztorys inwestorski, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Ponadto złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę w organie administracji architektoniczno-budowlanej wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę.

mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.