Wiadomości

  • 29 lipca 2022
  • wyświetleń: 2645

Ligota: będą nowe altany rekreacyjne przy budynku OSP

W czwartek, 28 lipca w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach odbyło się podpisanie umowy pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Ligocie a województwem śląskim. Dokument dotyczy dofinansowania zadania pod nazwą "Budowa dwóch altan rekreacyjnych z miejscem do grillowania oraz zagospodarowanie przyległego terenu".

Remiza OSP Ligota
Remiza OSP Ligota · fot. mp / czecho.pl


Jednostka OSP Ligota była reprezentowana przez prezesa zarządu, dh Marcina Dzikiego oraz skarbnika dh Henryka Hessa. Województwo śląskie z kolei było reprezentowane przez Zarząd Województwa.

Inwestycja realizowana przy budynku strażnicy obejmuje budowę dwóch altan rekreacyjnych
o wymiarach 5 m x 7 m, utwardzenie terenu z kostki brukowej, wykonanie murowanego grilla z blatem roboczym i miejscem składowania drewna oraz zakup elementów małej architektury: stołów, ław, stojaka na rowery oraz tablic informacyjnych.

Zgodnie z warunkami określonymi w umowie pomoc finansowa województwa śląskiego (w tym środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego) na realizację operacji wynosi 83,50 % kosztów kwalifikowanych w wysokości 95.892,00 zł.

Termin realizacji inwestycji to 30 listopada 2022 roku.

mp / czecho.pl

źródło: OSP Ligota

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.