Wiadomości

  • 1 września 2022
  • 7 września 2022
  • wyświetleń: 4662

[FOTO] Za nami VII Czechowicka Konferencja Profilaktyczna

We wtorek, 6 września odbyła się VII Czechowicka Konferencja Profilaktyczna. Tegorocznym tematem spotkania były "Oblicza przemocy rówieśniczej". Konferencja została zorganizowana przez Biuro ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Urzędu Miejskiego i została objęta patronatem dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

VII Czechowicka Konferencja Profilaktyczna - 6.09.2022 · fot. UM Czechowice-Dziedzice


Uroczystego otwarcia konferencji dokonał burmistrz dr Marian Błachut. Włodarz miasta przywitał uczestników konferencji, wśród których znaleźli się m.in. dyrektorzy szkół, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy, kuratorzy, pracownicy pomocy społecznej, policjanci, strażnicy miejscy.

Burmistrz podkreślił, jak ważnym społecznie tematem jest kondycja psychiczna dzieci i młodzieży i jak istotne jest objęcie młodego pokolenia adekwatną pomocą i interdyscyplinarnym wsparciem. Docenił przy tym dobrą współpracę i zaangażowanie lokalnych instytucji działających na rzecz dzieci i młodzieży. Chwilę później głos zabrała lek. med. Joanna Badowska, przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która wskazała celowość wspólnych spotkań, szkoleń i wszelkich działań podnoszących kompetencje specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą z terenu Gminy Czechowice-Dziedzice oraz z ich rodzinami.

Zaproszenie do wygłoszenia prelekcji przyjęli natomiast:

Prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski, który wygłosił wykład " Profilaktyka przemocy rówieśniczej- rola szkoły w budowaniu atmosfery wolnej od agresji i przemocy" akcentując ważną rolę wychowawcy i nauczycieli w budowaniu dobrych relacji w klasie i więzi między uczniami. W drugiej części wykładu profesor podzielił się z uczestnikami konkretnymi narzędziami pracy przydatnymi do integrowania dzieci i tworzenia między nimi życzliwych relacji.

Reprezentujący Ośrodek Rozwoju Edukacji mgr Mirosław Mielczarek przygotował temat: "Bezpieczna szkoła- wybrane procedury postępowania" dotyczący procedur bezpieczeństwa, które powinny zostać wdrożone przez placówkę np. w przypadku podejrzenia występowania przemocy lub podejrzenia posiadania przez ucznia substancji psychoaktywnych.

W konferencji wzięli także udział przedstawiciele poradni świadczących pomoc dla dzieci i młodzieży, którzy przedstawili ofertę pomocową placówek i podzielili się swoimi doświadczeniami: Zaproszenie do krótkiej prezentacji placówki przyjęli: mgr Agata Niemczyk, Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, mgr Joanna Kozik, Kierownik Poradni w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Bielsku-Białej, mgr Łukasz Gryl, Kierownik Oddziału Dziennego Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży, mgr Agnieszka Pawełko, Pielęgniarka oddziałowa Całodobowego Oddziału Psychiatrii Dzieci i Młodzieży oraz mgr Dorota Wojnar, Dyrektor Środowiskowej Poradni Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży Błękitnego Krzyża.

Uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się z lokalną ofertą pomocową, mogli poznać się osobiście, wymienić spostrzeżenia i nawiązać kontakty, co wydaje się być kluczowe dla dobrej komunikacji i skutecznej pomocy. Zebranych gości pożegnała mgr Agnieszka Borowska-Paszek, Kierownik Biura ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Była to już siódma tak prestiżowa i zorganizowana na dużą skalę konferencja o tematyce profilaktycznej w gminie Czechowice-Dziedzice.

mp / czecho.pl

źródło: www.czechowice-dziedzice.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.