Wiadomości

  • 29 września 2022
  • wyświetleń: 2996

Ponowny apel o poprawę bezpieczeństwa na ul. Szkolnej

Do starosty bielskiego trafiła interpelacja radnej Ewy Kmiecik-Wronowicz dotycząca poprawy bezpieczeństwa ruchu na ul. Szkolnej w Czechowicach-Dziedzicach. Zawiera ona wnioski mieszkańców czechowickiego osiedla "Północ".

Skrzyżowanie ulic Szkolnej i Polnej w Czechowicach-Dziedzicach - 24.09.2022
Skrzyżowanie ulic Szkolnej i Polnej w Czechowicach-Dziedzicach - 24.09.2022 · fot. mp


Mieszkańcy osiedla "Północ" zawnioskowali o wybudowanie wyniesionych przejść dla pieszych, odnowienie pasów bezpieczeństwa, a także o doświetlenie przejść dla pieszych, głównie przy skrzyżowaniu ulic Polnej i Szkolnej oraz Fałata i Szkolnej.

- Zwracam się również o ponowne rozważenie zastąpienia pasów akustycznych, które generują dużo hałasu, na co skarżą się mieszkańcy bloku przy ul. Krzanowskiego 5, przed przejściem dla pieszych na ul. Szkolnej, koło DH Lewiatan, innym elementem wpływającym na zmniejszenie prędkości oraz ponownym umieszczeniem tam masztu z wyświetlaczem prędkości pojazdu - dodała radna Ewa Kmiecik-Wronowicz.

- Budowa wyniesionych przejść dla pieszych, poza korzyściami powodującymi ograniczenie prędkości, wiąże się również ze zwiększonym hałasem, emisją spalin i utrudnieniami przy zimowym utrzymaniu dróg. Rozwiązania takiego nie stosuje się również w przypadku przebiegających tras linii autobusowych, co ma to miejsce w ciągu ul. Szkolnej. Odnośnie odnowienia oznakowania poziomego informuję, iż w roku bieżącym odtworzone już zostało oznakowanie przejść dla pieszych (włącznie z biało-czerwonymi pasami) - poinformował w odpowiedzi na interpelację radnej wicestarosta Andrzej Kamiński.

- Co do zasady planowanie i finansowanie oświetlenia dróg publicznych, należy do zadań właściwych terenowo gmin, w tym przypadku Czechowic-Dziedzic. Usunięcie linii wibracyjnych w ciągu ul. Szkolnej w rejonie bloku przy ulicy Krzanowskiego 5 zostanie zlecone do realizacji. Aby wzmocnić postrzeganie wyświetlaczy prędkości, jak również w związku z ich ograniczoną ilością montaż urządzeń odbywa się według przyjętego rocznego harmonogramu. Na ul. Szkolnej wyświetlacz zamontowany zostanie w październiku tego roku - dodał samorządowiec.

mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.