Wiadomości

  • 22 września 2022
  • wyświetleń: 3275

Można składać wnioski o dodatek energetyczny na kolejne źródła ciepła

Od środy 21 września przyjmowane są wnioski o dodatki, które będą realizowane na podstawie ustawy z 15 września o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Można składać wnioski o dodatek energetyczny na kolejne źródła ciepła
Można składać wnioski o dodatek energetyczny na kolejne źródła ciepła · fot. Pixabay


Jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych wynoszą:
  • 3000,00 zł w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego,
  • 1000,00 zł w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnika albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym,
  • 500,00 zł w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG. Dodatkiem nie są objęte: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z butli gazowej.
  • 2000,00 zł w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.


Do uzyskania dodatku nie obowiązuje kryterium dochodowe.

Konieczny jest wpis lub zgłoszenie do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB), dla budynku w którym zamieszkuje Wnioskodawca. We wniosku należy wpisać nr rachunku bankowego, na który zostanie zrealizowany przelew, co znacznie ułatwi wypłatę środków.

Wniosek o wypłatę dodatku można złożyć w Wydziale Świadczeń Społecznych Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach w terminie do 30 listopada osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej. Istnieje również możliwość złożenia wniosku o wypłatę dodatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wówczas jednak wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Świadczeń Społecznych - nr telefonu : 32 214 71 06, 32 214 71 12, 32 214 71 05.

Wzór wniosku można pobrać tutaj. Druk jest też dostępny w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach.

mp / czecho.pl

źródło: www.czechowice-dziedzice.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.