Wiadomości

  • 29 września 2022
  • wyświetleń: 1778

Straż miejska przypomina o zakazie spalania odpadów zielonych

Jak każdego roku straż miejska przypomina, że na terenie gminy Czechowice-Dziedzice obowiązuje całkowity zakaz spalania pozostałości roślinnych "na powierzchni ziemi". Strażnicy przypominają również, że odpady zielone mogą być kompostowane w przydomowych kompostownikach lub oddane do punktu selektywnego zbierania odpadów (PSZOK) na ulicy Prusa bezpłatnie z zabudowy jednorodzinnej.

Straż miejska przypomina o zakazie spalania odpadów zielonych
Straż miejska przypomina o zakazie spalania odpadów zielonych · fot. Straż miejska w Czechowicach-Dziedzicach


Zapisy dotyczące obowiązku selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji (w tym odpadów zielonych), w przypadku gdy nie są kompostowane określone zostały w "Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czechowie-Dziedzice' przyjętego uchwałą czechowickiej Rady Miejskiej z 15 grudnia 2020 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w naszej gminie.

Ponadto powyższe zasady są również określone w uchwale Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach, również 15 grudnia 2020 roku, w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nieprzestrzeganie obowiązków określonych w regulaminie podlega karze grzywny (art. 10 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Ponadto, zgodnie z art. 191 ustawy z 14 grudnia 2002 roku o odpadach, "kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny. Osoba, która spala odpady zielone, liście, gałęzie w ogródku lub na działce, może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł".

mp / czecho.pl

źródło: Straż Miejska w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.