Wiadomości

  • 12 października 2022
  • wyświetleń: 4776

Nowa siedziba dla AZK. Ogłoszono przetarg na modernizację zabytku

Gmina Czechowice-Dziedzice ogłosiła przetarg na termomodernizację wraz rewitalizacją budynku byłego Zespołu Szkół Specjalnych z przeznaczeniem na siedzibę czechowickiej Administracji Zasobów Komunalnych. Dzięki przeprowadzonej inwestycji AZK wyprowadzi się z zaniedbanych obiektów przy skrzyżowaniu ulic Legionów i Paderewskiego.

Budynek przy ul. Legionów, dawna siedziba ZS nr 4 - 12.10.2022
Budynek przy ul. Legionów, dawna siedziba ZS nr 4 - 12.10.2022 · fot. wpk


Inwestycja zostanie podzielona na dwa etapy. W pierwszym zostanie przeprowadzona termomodernizacja obiektu w ramach projektu "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ten etap będzie składał się z robót budowlanych termomodernizacyjnych (roboty termomodernizacyjne budynku B: izolacje ścian piwnic, wymiana: stolarki drzwiowej, wymiana stolarki okiennej, izolacja stropodachu, izolacja ścian strychowych, docieplenie elewacji budynku B; roboty termomodernizacyjne budynku C: izolacja ścian fundamentowych, docieplenie elewacji budynku , izolacja i pokrycie dachu).

Ponadto w pierwszym etapie prac, który według planu ma zakończyć się do 30 czerwca 2023 roku, zostanie wykonana modernizacja systemu grzewczego obejmująca wykonanie instalacji ogrzewania, zabudowę kotłowni gazowej, wykonanie instalacji wewnętrznej gazu, a także roboty instalacyjne, które obejmą wykonanie instalacji wodociągowej, instalacji kanalizacji sanitarnej i klimatyzacji.

Budynek przy ul. Legionów, dawna siedziba ZS nr 4 - 12.10.2022
Budynek przy ul. Legionów, dawna siedziba ZS nr 4 - 12.10.2022 · fot. wpk


W drugim etapie zostanie wykonana rewitalizacja zabytkowego budynku dawnego Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach na potrzeby administracyjne i społeczne, która zostani sfinansowana z pożyczki rewitalizacyjnej z Banku Gospodarstwa Krajowego.

W tym etapie zostaną wykonane roboty remontowe w budynkach B oraz C, które obejmą między innymi roboty rozbiórkowe, konstrukcyjne, roboty wykończeniowe wraz z zabudową urządzenia dźwigowego (budynek B) oraz konserwatorski remont elewacji budynku. Ponadto zostanie wybudowana pochylnia dla osób niepełnosprawnych.

Drugi etap prac ma zakończyć się do 30 listopada 2023 roku, wraz z uzyskaniem w tym terminie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie/zaświadczenia potwierdzającego przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Administracja Zasobów Komunalnych AZK
Obecna siedziba Administracji Zasobów Komunalnych w Czechowicach-Dziedzicach · fot. Google Street View


Według planu zamówień publicznych na 2022 rok orientacyjna wartość zamówienia to 4 483 111,61 zł. Termin składania ofert mija 26 października o godzinie 12.00.

mp / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.