Wiadomości

  • 12 października 2022
  • wyświetleń: 1538

Radna interweniuje w starostwie w sprawie dróg powiatowych

Do starosty powiatu bielskiego trafiły kolejne interpelacje radnej Rady Powiatu Ewy Kmiecik-Wronowicz w sprawach związanych z drogami powiatowymi. Dotyczyły one m.in. zmiany organizacji ruchu pod nowobudowanym wiaduktem kolejowym oraz remontu chodnika wzdłuż ulicy Traugutta.

Budowa wiaduktu kolejowego nad ulicą Legionów w Czechowicach-Dziedzicach - 5.10.2022
Budowa wiaduktu kolejowego nad ulicą Legionów w Czechowicach-Dziedzicach · fot. UM Czechowice-Dziedzice


Pierwsza z interpelacji radnej Ewy-Kmiecik Wronowicz dotyczy ruchu samochodowego na ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach, w rejonie budowy nowego wiaduktu kolejowego. W imieniu mieszkańców Osiedla Dziedzice, członkini Rady Powiatu złożyła wniosek o zmianę organizacji ruchu w godzinach popołudniowych pod nowobudowanym wiaduktem w ciągu ulicy Legionów.

- Mieszkańcy skarżą sią na utrudniony dojazd do własnych posesji oraz wzmożony ruch samochodowy wzdłuż ulicy Cmentarnej, Lenartowicza oraz Łagodne] i Polnej, który powoduje hałas i zagraża bezpieczeństwu pieszych - zauważyła radna Kmiecik-Wronowicz. Warto dodać, że interpelacja trafiła do starosty bielskiego 29 września.

- Obecnie w ciągu tej drogi prowadzona jest przebudowa wiaduktu kolejowego. Inwestycja prowadzona jest na zlecenie PKP przez firmę Budimex S.A. Obejmuje swoim zakresem wyburzenie starego i budowę nowego obiektu mostowego. Na powyższe prace został opracowany i zatwierdzony tymczasowy projekt organizacji ruch polegający na zamknięciu odcinka ul. Legionów w miejscu przebudowywanego obiektu. Za zgodą wykonawcy robót dopuszczono tymczasowo ruch komunikacji autobusowej przez teren budowy. Jednakże z informacji uzyskanych w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, z dniem 8 października autobusy także będą poruszały się wyznaczonym objazdem - możemy przeczytać w odpowiedzi starosty Andrzeja Płonki.

Kolejna z interpelacji radnej Kmiecik-Wronowicz dotyczyła wykonania remontu chodnika usytuowanego na wiadukcie w ciągu ulicy Traugutta. - Odbywa się nim wzmożony ruch pieszych, szczególnie młodzieży szkolnej uczącej się w Zespole Szkól Technicznych i Licealnych oraz służy, jako ścieżka rowerowa. Jego nawierzchnia jest uszkodzona, a w wielu miejscach wystają kamienie - zauważyła radna.

Jak poinformował starosta Andrzej Płonka, w tym roku, w ramach bieżącego utrzymania naprawione zostały fragmenty chodników w rejonie dylatacji wiaduktu. - Generalny remont kap chodnikowych możliwy będzie po przełożeniu sieci obcych biegnących w kanałach kablowych w przedmiotowych chodnikach. W tym celu planowana jest obecnie budowa kanału technologicznego przebiegającego równolegle do obiektu. Po zrealizowaniu powyższego możliwe będzie przystąpienie do sporządzenia dokumentacji technicznej obejmującej kompleksowy remont chodników oraz wyposażenia obiektu i w dalszej kolejności realizację tego zadania - poinformował samorządowiec.

Radna Ewa Kmiecik-Wronowicz złożyła również interpelację dotyczącą poprawy bezpieczeństwa ruchu wzdłuż ulicy Szkolnej w Czechowicach- Dziedzicach. Radna zwróciła się z prośbą o ponowne umieszczenie tam masztu z wyświetlaczem pomiaru prędkości pojazdu przy ulicy. Jak zauważyła, realizacja posłuży poprawie bezpieczeństwa pieszych, osób starszych i dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 7.

- Montaż wyświetlaczy prędkości rzeczywistej przy drogach powiatowych odbywa się cyklicznie, w wyznaczonych wcześniej miejscach, wg przyjętego rocznego harmonogramu. Na ul. Szkolnej wyświetlacz ponownie zamontowany zostanie w październiku bieżącego roku - przekazał starosta Andrzej Płonka.

mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.