Reklama

Wiadomości

  • 24 listopada 2022
  • wyświetleń: 3236

Deszczówka wlewa się na posesje. Zaapelowano o odwodnienie drogi

Do burmistrza Mariana Błachuta trafiła interpelacja radnego Krzysztofa Szczypki w sprawie odprowadzenia wody z ulicy Cienistej w Czechowicach-Dziedzicach. Jak zapowiedział burmistrz, przedmiotowe prace planuje się wykonać w drugim kwartale przyszłego roku - po zagwarantowaniu środków w budżecie.

Cienista
Ulica Cienista w Czechowicach-Dziedzicach - 04.2022 · fot. UM Czechowice-Dziedzice


W imieniu mieszkańców ulicy Cienistej radny Krzysztof Szczypka zwrócił się do burmistrza Czechowic-Dziedzic z wnioskiem o odwodnienie przedmiotowej ulicy.

- W obecnym stanie woda deszczowa płynącą ulicą Cienistą wlewa się na posesje mieszkańców znajdujące się poniżej poziomu drogi, powodując znaczne szkody i utrudnienia. Jeszcze przed rozpoczęciem prac związanych z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej po wybudowanej kanalizacji sanitarnej zwracałem uwagę, aby rozwiązać występujący problem - poinformował członek czechowickiej Rady Miejskiej.

- Podczas prowadzenia prac odtworzeniowych odbyłem kilka rozmów w tym temacie z ówczesną Naczelnik IZD Wykonaliśmy wizję w terenie. Wnioskowałem o wyniesienie krawężnika zabudowywanego przy krawędzi jezdni od strony posesji, tak by stanowił on również odbojnik dla spływającej z drogi wody deszczowej, jednocześnie kierując nadmiar wody do znajdujących się w pobliżu cieków. Tym sposobem bez dodatkowych nakładów finansowych można byłoby rozwiązać uciążliwy dla mieszkańców problem - dodał radny Szczypka.

- Zarówno mieszkańcy jak i ja byliśmy mocno zdziwieni gdy okazało się, że ze strony Urzędu Gminy nie ma zgody na proponowane rozwiązanie. Rozwiązanie, które to w żaden sposób negatywnie nie wpływało na trwałość drogi oraz nie kosztowałoby Inwestora ani złotówki więcej - zwraca uwagę samorządowiec.

Radny Krzysztof Szczypka zwrócił również uwagę na to, że "problem pozostał nierozwiązany do dziś oraz na fakt, iż jakiekolwiek działanie, które i tak Urząd Gminy będzie musiał podjąć wiązać się będzie z koniecznością wydatkowania dodatkowych środków finansowych. Podkreślam po raz kolejny, że poprzez wcześniejsze podjęcie odpowiednich decyzji problem mógł zostać już dawno rozwiązany".

"Z uwagi na złożony aspekt przedłożonej sprawy" 3 listopada przeprowadzono wizję w terenie. Odbyła się ona obecności zastępcy burmistrza Czechowic-Dziedzic, Pawła Mrowca, radnego Krzysztofa Szczypki oraz pracowników Wydziału Inwestycji i Zarządu Drogami czechowickiego Urzędu Miejskiego.

Jak poinformował burmistrz Marian Błachut, "strony ustaliły, że do końca 2022 roku zostanie opracowana w Wydziale Inwestycji i Zarządu Drogami koncepcja rozwiązania technicznego zabezpieczającego przyległe posesje przed spływem wód deszczowych z sąsiadującego pasa drogowego".

- Po zagwarantowaniu środków w Budżecie Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2023 planuje się wykonać przedmiotowe prace w II kwartale przyszłego roku - zapowiedział burmistrz Błachut.

mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.