Wiadomości

 • 20 października 2022
 • wyświetleń: 1333

Taksówkarze muszą wymienić licencje. Wymagana niekaralność

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach informuje o konieczności dostosowania licencji TAXI, dla przedsiębiorców, którzy dokument uzyskali przed 1 stycznia 2020 roku. Niedostosowane dokumenty, po 31 grudnia 2022 roku, tracą swoją ważność.

taxi, taksówka,
Taksówkarze muszą wymienić licencje. Wymagana niekaralność · fot. Pixabay


Wszelkich informacji udziela Biuro Działalności Gospodarczej w Wydziale Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, ul. J.N. Barabasza 1.

Dostosowanie licencji taxi do obowiązujących przepisów prawa oraz wydanie wypisu dla pojazdu:
 • Licencje wydane przed 1 stycznia 2020 r. podlegają dostosowaniu do nowych wzorów licencji wydawanych wraz z wypisami z licencji, na wniosek przedsiębiorcy do 31 grudnia 2022 r. - zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz.1180) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U. z 2019 r., poz. 2377);
 • W chwili odbioru dostosowanej licencji przedsiębiorca jest obowiązany zwrócić dotychczasową licencję.


Wymagane dokumenty zgodne z aktualnymi danymi osobowymi:
 • Wniosek o dostosowanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego oraz wydanie wypisu dla nowego pojazdu;
 • Aktualny wykaz pojazdów;
 • Zaświadczenie o niekaralności wydane przez Krajowy Rejestr Karny opatrzone datą nie wcześniejszą, niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r.;
 • Pełnomocnictwo (w przypadku działania ustanowionego pełnomocnictwa).


Za wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką pobiera się opłaty na pojazd zgłoszony w tut. Organie:
 • 2 zł - w przypadku okresu obowiązywania licencji od 2 do 15 lat;
 • 2,50 zł - w przypadku okresu obowiązywania licencji powyżej 16 do 30 lat;
 • 3 zł - w przypadku okresu obowiązywania licencji powyżej 31 do 50 lat.


Opłata za dostosowanie licencji zgodna jest z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r., poz. 1220).

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na wskazany rachunek bankowy Urzędu.
Numer Rachunku Bankowego:
Bank PKO BP S.A. Oddział Bielsko-Biała
68 10201390 0000 68 02 0024 9680

mp / czecho.pl

źródło: www.czechowice-dziedzice.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.