czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 6 grudnia 2007
  • wyświetleń: 868

Powstała monografia straży pożarnej

Uroczystą promocję publikacji „Monografia Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Bielskiego” zaplanowano w Starostwie Powiatowym. Na spotkanie w dniu 23 listopada promujące to wydawnictwo, przybyło wielu gości, których serdecznie powitał prezes Powiatowego Zarządu OSP Jan Cholewa.

Starosta bielski Andrzej Płonka zwracając się do druhów OSP i zaproszonych gości powiedział: Zarząd Powiatowy OSP wraz z Komisją Historyczną podejmuje wiele inicjatyw zmierzających do ocalenia od zapomnienia dziejów ochotniczych straży pożarnych. Pielęgnując historię i rodzimą tradycję, utrwala i przekazuje tę wiedzę następnym pokoleniom.

Nasz umiłowany Ojciec Święty Jan Paweł II podkreślał znaczenie historii w życiu każdego narodu mówiąc, że kto nie dba o przeszłość i zapomina o swych korzeniach, nie troszczy się ani o dzień dzisiejszy, ani o czasy, które nadejdą po nas. Historia jest nauczycielką życia i warto czerpać z jej doświadczenia, dlatego cieszy fakt, że została wydana Monografia OSP Powiatu Bielskiego. Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do jej powstania.

Na uroczystości wręczono okolicznościowe odznaczenia wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Monografii.W gronie tym znaleźli się starosta Andrzej Płonka i wicestarosta Mirosław Szemla.

Podczas spotkania Władysław Skoczylas przewodniczący Komisji Historycznej, który koordynował powstawanie tej pracy zbiorowej podkreślił, że „Monografia” obejmuje szczegółowe dane historyczne dotyczące czterdzieści jeden drużyn OSP w naszym powiecie.

Podczas spotkania można było zapoznać się z kronikami prowadzonymi przez druhów OSP w wielu sołectwach oraz wysłuchać interesującego wykładu Małgorzaty Kiereś etnologa, antropologa i dyrektora Muzeum Beskidzkiego w Wiśle. Zaprezentowane kroniki zadziwiały wręcz dbałością o zachowanie dla potomnych wielu faktów historycznych z życia drużyn OSP. Sześć kronik – z Czechowic – Dziedzic, Starej Wsi, Jaworza, Bronowa, Rybarzowic i Kóz zdobyły wysokie lokaty w ogólnokrajowym konkursie kronik prowadzonych przez Zarządy OSP.

„Monografia OSP” wydana w nakładzie tysiąca egzemplarzy i licząca ponad 400 stron dostępna jest w Książnicy Beskidzkiej, bibliotekach gminnych powiatu bielskiego oraz w miejscowych jednostkach OSP.

Powiat

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.