czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 6 grudnia 2007
  • wyświetleń: 1361

Rośnie podatek od nieruchomości

Rada Miejska na ostatniej sesji uchwaliła wysokość stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2008. W stosunku do stawek obowiązujących na terenie gminy w roku bieżącym, podatek wzrośnie średnio o 3%.

Podatek od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,61 zł od 1 m² powierzchni,
b)pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,42 zł od 1 ha powierzchni,
c)oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako użytek o symbolu dr - droga, jeśli nie są zajęte pod budowle drogi, a faktycznie są użytkowane rolniczo – 0,02 zł od 1 m2 powierzchni,
d)pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,14 zł od 1 m² powierzchni.

Podatek od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,47 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 17,51 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,19 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,69 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,87 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.
f) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U.z 2006r. Nr121,poz.844 ze zm.)

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej pobiera się na terenie miasta Czechowice-Dziedzice w kasie Urzędu Miejskiego w Czechowicach – Dziedzicach, lub na konto
Nr 68102013900000680200249680 PKO BP O/Bielsko-Biała.
Na terenie sołectw poborem podatków zajmować się będą inkasenci, na których rada Miejska wyznaczyła:
a) Pana Władysława Wiśniewskiego dla sołectwa Zabrzeg
b) Pana Mariana Derlicha dla sołectwa Bronów
c) Pana Stanisława Słowika dla sołectwa Ligota.

UM Czechowice-Dziedzice

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.