Wiadomości

  • 16 listopada 2022
  • 20 listopada 2022
  • wyświetleń: 13188

Węgiel za 1650 zł brutto za tonę. Można składać wnioski, są warunki

Burmistrz Czechowic-Dziedzic poinformował, że wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, gmina Czechowice-Dziedzice przystąpiła do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

węgiel
Węgiel za 1650 zł brutto za tonę. Można składać wnioski, są warunki - zdj. ilustracyjne · fot. pszczyna.tv


Zakupu preferencyjnego dokonać może osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, spełniająca jednocześnie następujące warunki:
  • jest uprawniona do dodatku węglowego, o którym mowa w ustawie o dodatku węglowym,
  • osoba wnioskująca oraz żaden członek gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2 000,00 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust.2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.


Dostępny asortyment to groszek oraz orzech. Przewidywane ilości możliwe do zakupienia przez gospodarstwo domowe w ramach zakupu preferencyjnego to do 1,5 tony do 31 grudnia 2022 roku. Cena sprzedaży węgla dla mieszkańców gminy Czechowice-Dziedzice wynosi 1 650 zł brutto za tonę.

Mieszkańcy gminy Czechowice-Dziedzice zainteresowani zakupem węgla, zobowiązani są do złożenia wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Termin składania wniosków (o zakup do 1,5 tony) do dnia 2 grudnia 2022 roku.

Wzór wniosku dostępny jest w wersji elektronicznej można znaleźć tutaj oraz tutaj - do edycji, a także w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach.

Wnioski można złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach w godzinach pracy Urzędu lub za pomocą Platformy ePUAP. W celu uproszczenia procedury zaleca się składanie wniosku przez osobę, która wcześniej złożyła wniosek o dodatek węglowy.

Udostępniony plik wniosku należy pobrać, uzupełnić i podpisać elektronicznie podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Następnie przy pomocy platformy ePUAP wysłać jako załącznik do formularza pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Podpisanie wniosku za pomocą profilu zaufanego można wykonać na stronie

https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany/

Przesłanie wniosku przez platformę ePUAP można zrealizować na stronie

https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne

wskazując w polu wyboru urzędu nazwę instytucji Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach i dołączając podpisany elektronicznie plik wniosku.

O wynikach weryfikacji wniosku mieszkaniec zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie. Po pozytywnej weryfikacji wniosku zostanie uzgodniony proces zapłaty i odbioru węgla.

- Rodzaj i jakość węgla będzie zależna od jego dostępności u podmiotów wprowadzających paliwo stałe do obrotu. Złożenie wniosku jest wiążące i gwarantuje zakup paliwa stałego tylko i wyłącznie w przypadku jego dostępności. Gmina Czechowice-Dziedzice nie pokrywa kosztów transportu zamówionego węgla z punktu wskazanego na terenie gminy do gospodarstwa domowego. Wnioski rozpatrywane będą wg kolejności złożenia - poinformował Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach.

Informacji na ten temat można uzyskać pod nr telefonu 667 772 637.

mp / czecho.pl

źródło: www.czechowice-dziedzice.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.