Wiadomości

  • 24 listopada 2022
  • wyświetleń: 4893

Dodatek węglowy na jeden adres. Są zmiany w zasadach przyznawania

Ostatnia nowelizacja ustawy o dodatku węglowym i dodatku dla gospodarstw z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, wprowadziła zmiany w zasadach przyznawania dodatków na jeden adres oraz możliwość przyznania dodatków dla gospodarstw domowych, które nie złożyły deklaracji CEEB. Informację przekazał Wydział Świadczeń Społecznych czechowickiego Urzędu Miejskiego.

węgiel
Dodatek węglowy na jeden adres. Są zmiany w zasadach przyznawania · fot. pszczyna.tv


W przypadku, gdy postępowanie o wypłatę dodatku węglowego zostało zakończone, można ponownie złożyć wniosek o wypłatę tego dodatku, jeżeli łącznie spełnione są następujące kryteria:
  • pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych,
  • każde gospodarstwo domowe mieszka w odrębnym lokalu,
  • każde z gospodarstw ma oddzielne lub współdzielone źródło ogrzewania.


- Spełnienie powyższych wymogów weryfikowane będzie w drodze wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania wnioskodawców, przeprowadzonego przez upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego - poinformował Wydział Świadczeń Społecznych czechowickiego Urzędu Miejskiego..

Jak dodał, "brak zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku węglowego lub dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła".

Ponowne wnioski o przyznanie dodatku węglowego należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2022 roku.

Dodatkowe informacje na ten temat można uzyskać dzwoniąc do Wydziału Świadczeń Społecznych w godzinach pracy Urzędu Miejskiego - tel.: 32 214 71 12, 32 214 71 06 i 32 214 71 05.

mp / czecho.pl

źródło: www.czechowice-dziedzice.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.