Wiadomości

  • 24 listopada 2022
  • wyświetleń: 2183

Miejscowy plan zagospodarowania. Radni rozpatrzą uchwały

Podczas sesji czechowickiej Rady Miejskiej która odbędzie się we wtorek, 29 listopada, radni rozpatrzą uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dotyczą one kilku obszarów na terenie Czechowic-Dziedzic.

Urząd Miejski, ratusz, Czechowice-Dziedzice
Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach · fot. Oskar Piecuch / czecho.pl


Pierwsza z uchwał dotyczy rejonu ulicy Nad Białką o powierzchni 17,5 ha. - Obszar objęty uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Czechowice-Dziedzice nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Potrzeba zmiany planu wynika z potrzeby zmiany rozwiązań komunikacyjnych oraz uwzględnienia w miejscowym planie na wybranych obszarach przyjętych ustaleń ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czechowice-Dziedzice. Sporządzenie zmiany planu miejscowego odpowiada na potrzeby rozwoju Gminy - czytamy w uzasadnieniu do tej uchwały.

Załączniku graficzne do tej uchwały można znaleźć tutaj oraz tutaj.

Kolejna z uchwał dotyczy obszaru położonego w rejonie Osiedla "Czechowice Górne" obszar II. - Obszar objęty uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Czechowice-Dziedzice stanowi fragment obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Czechowice-Dziedzice położonego w rejonie Osiedla "Czechowice Górne" przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej nr XV/114/15 z dnia 27.10.2015 r. (ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śl. 2015, poz. 5406 z dnia 03.11.2015 r.), zmienionego Uchwałą Nr XXVII/297/16 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 29.11.2016 r. - czytamy w projekcie uchwały.

- Potrzeba zmiany planu wynika z potrzeby uwzględnienia w  miejscowym planie na wybranych obszarach przyjętych ustaleń ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czechowice-Dziedzice. Powierzchnia planu ok. 53 ha. Sporządzenie zmiany planu miejscowego odpowiada na potrzeby rozwoju Gminy - dodają autorzy dokumentu.

Załączniku graficzne do tej uchwały można znaleźć tutaj oraz tutaj.

29 listopada czechowiccy radni będą również rozpatrywać uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Czechowice-Dziedzice obejmującej cztery obszary: przy ulicy Juliusza Słowackiego i ulicy Stanisława Moniuszki obszar nr 1, przy ulicy Niepodległości i ulicy Tadeusza Kościuszki obszar nr 2, przy ulicy Ignacego Jana Paderewskiego obszar nr 3 
i przy ulicy Kolejowej obszar nr 4.

- Obszar objęty uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Czechowice-Dziedzice stanowi fragment obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej tereny centrum miasta położone na południe od torów kolejowych - CENTRUM I - etap 1, przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej XXVIII/306/16 z dnia 20.12.2016r. (ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śl. 2016, poz. 7179 z dnia 29.12.2016r.) - możemy przeczytać w uzasadnieniu do tej uchwały.

Jak dodają autorzy dokumentu, "potrzeba zmiany planu wynika z potrzeby zmiany rozwiązań komunikacyjnych oraz uwzględnienia w miejscowym planie przyjętych ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czechowice-Dziedzice. Powierzchnia planu cztery obszary łącznie ok. 8,30 ha. Sporządzenie zmiany planu miejscowego odpowiada na potrzeby rozwoju Gminy".

Załącznik graficzny do powyższej uchwały można znaleźć tutaj.

Ostatnią z uchwał w tym temacie jest uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej trzy obszary: przy ulicy Bolesława Prusa obszar nr 1, przy ulicy Mazańcowickiej i ulicy Stawowej obszar nr 2, w rejonie ulicy Stawowej, ulicy Karola Szymanowskiego, ulicy Chałupniczej, ulicy Henryka Wieniawskiego i DK-1 obszar nr 3.

- Obszar objęty uchwałą o przystąpieniu stanowi fragment obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Czechowice-Dziedzice obejmującej tereny centrum miasta położone na południe od torów kolejowych - CENTRUM II przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIX/548/18 z dnia 22 maja 2018 roku (ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śl. 2018, poz. 3445 z dnia 28.05.2018r.) - wyjasniają autorzy uchwały.

- Potrzeba zmiany planu wynika z potrzeby zmiany rozwiązań komunikacyjnych oraz uwzględnienia w miejscowym planie na wybranych obszarach przyjętych ustaleń ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czechowice-Dziedzice. Powierzchnia planu trzy obszary łącznie ok. 19,50 ha. Sporządzenie zmiany planu miejscowego odpowiada na potrzeby rozwoju Gminy - czytamy w projekcie uchwały.

Załącznik graficzny do tej uchwały można znaleźć tutaj.

Autorzy wszystkich powyższych projektów uchwał wyjaśniają, że "przewidywane rozwiązania planu, uwzględniające określone w analizie, dopuszczalne sposoby przeznaczenia terenów, nie naruszają ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czechowice - Dziedzice, przyjętym uchwałą 
Nr XXXIV/379/17 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 30 maja 2017 roku".

Załączniki graficzne pochodzą z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czechowice-Dziedzice.

mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.