Wiadomości

  • 2 grudnia 2022
  • wyświetleń: 2620

Rada Miejska rozpatrywała skargę na burmistrza Czechowic-Dziedzic

Podczas listopadowej sesji czechowickiej Rady Miejskiej podjęto uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca na działalność burmistrza Mariana Błachuta. Jak czytamy w dokumencie, skarga dotyczyła braku zapłaty za grunty zajęte pod przebudowę ul. Bory w Ligocie zrealizowaną w 2011 roku.

Urząd Miejski, ratusz, Czechowice-Dziedzice
Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach · fot. Oskar Piecuch / czecho.pl


Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach, podczas sesji odbywającej się 25 października, przekazała skargę do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, "celem dokonania jej analizy i zaproponowania sposobu jej załatwienia".

Jak możemy przeczytać w uchwale, skarga dotyczy "braku zapłaty za grunty zajęte pod przebudowę ul. Bory w Ligocie zrealizowaną w 2011 roku". Z  przedstawionych wyjaśnień wynika, że działki skarżącego zajęte pod ul. Bory w Ligocie, w części wg stanu na dzień 31 grudnia 1998 roku zajęte były pod drogę publiczną już przed rozpoczęciem przez gminę przebudowy drogi w 2011 roku.

- Zgodnie z artykułem 73. ustawy z dnia 13 października 1998 roku Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną", za grunty zajęte pod drogę wg stanu na dzień 31 grudnia 1998 roku właściciel nieruchomości może otrzymać odszkodowanie, jeżeli złoży do 2005 roku stosowny wniosek do Starosty. Wniosek o zapłatę za grunty zajęte pod ul. Bory skarżący złożył do Urzędu Miejskiego w dniu 6 maja 2021 roku. Po złożeniu wniosku Urząd Miejski przeprowadził postępowanie wyjaśniające, w toku którego ustalono, że część gruntów skarżącego już przed przeprowadzoną przez gminę inwestycją w 2011 roku na dzień 31 grudnia 1998 roku była zajęta pod pas drogi publicznej ul. Bory w Ligocie - wyjaśniają członkowie komisji.

- W związku z tym, w pierwszej kolejności koniecznym będzie wystąpienie do Wojewody Śląskiego o przeprowadzenie postępowania administracyjnego w celu uregulowania stanu prawnego części gruntu, który już na dzień 31 grudnia 1998 roku był zajęty pod drogę publiczną, w trybie artykułu 73. ustawy z dnia 13 października 1998 roku "Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną" - dodają.

W uchwale możemy również przeczytać, że 12 lipca 2022 roku skarżącego poinformowano pismem o konieczności dokonania podziałów geodezyjnych celem wydzielenia tej części gruntu, która podlega uregulowaniu w trybie artykułu 73. powołanej wyżej ustawy oraz, że zlecenie podziałów zostanie zaplanowane w budżecie na rok 2023. Podziały jednak zostały zlecone jeszcze w bieżącym roku, o czym również skarżący został poinformowany.

- Niezwłocznie po przekazaniu dokumentacji geodezyjnej przez wykonawcę prac geodezyjnych, burmistrz Czechowic-Dziedzic wystąpi do Wojewody Śląskiego o wydanie decyzji stwierdzającej nabycie z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 roku, przez gminę Czechowice-Dziedzice, w trybie powyższego przepisu ustawy, własności części nieruchomości skarżącego, zajętej pod drogi gminne. Skarżący, jako właściciel nieruchomości będzie stroną tego postępowania - czytamy w uchwale Rady Miejskiej z 29 listopada.

- Pozytywna, ostateczna decyzja Wojewody Śląskiego, zatwierdzająca jednocześnie podział przedmiotowej nieruchomości, pozwoli gminie na podjęcie dalszych czynności zmierzających do nabycia od skarżącego pozostałej części nieruchomości, która w wyniku przebudowy ul. Bory w 2011 roku, zajęta została pod jej poszerzenie - podsumowują radni.

Biorąc powyższe pod uwagę Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zawnioskowała do czechowickiej Rady Miejskiej o uznanie za bezzasadną skargi mieszkańca na działalność burmistrza Czechowic-Dziedzic - za było 9 członków komisji, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0.

mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.