Wiadomości

  • 2 grudnia 2022
  • 3 grudnia 2022
  • wyświetleń: 2807

Podsumowano prace nad Strategią Rozwoju Gminy do 2030 roku

Za nami podsumowanie prac nad Strategią Rozwoju Gminy Czechowice-Dziedzice do 2030 roku. W czwartek, 1 grudniu w czechowickiej Miejskiej Bibliotece publicznej odbyło się posiedzenie Rady Ekspertów.

Posiedzenie Rady Ekspertów w czechowickiej MBP - 1.12.2022 · fot. UM Czechowice-Dziedzice


Jak poinformował czechowicki Urząd Miejski, podczas czwartkowego posiedzenia "burmistrz Czechowic-Dziedzic Marian Błachut w imieniu swoim oraz wszystkich członków naszej lokalnej społeczności, złożył ekspertom podziękowania za czynny udział w pracach Rady Ekspertów ds. Opracowania Strategii Rozwoju Gminy Czechowice-Dziedzice do 2030 roku".

Uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Czechowice-Dziedzice do 2030 roku czechowicka Rada Miejska podjęła podczas sesji we wtorek, 29 listopada. - Strategia rozwoju gminy jest długookresowym planem działania, określającym strategiczne cele rozwoju gminy i przyjmującym takie kierunki oraz priorytety działania, które są niezbędne dla realizacji przyjętych zamierzeń rozwojowych - wyjaśnia urząd Miejski.

Strategia Rozwoju Gminy Czechowice-Dziedzice do 2030 roku zawiera wnioski z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej przygotowanej na potrzeby tej strategii.

Ponadto określa w szczególności cele strategiczne rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym, środowiskowym i przestrzennym, a także kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych i oczekiwane rezultaty planowanych działań, w tym w wymiarze przestrzennym oraz wskaźniki ich osiągnięcia.

Dokument zawiera również model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy; ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie; obszary strategicznej interwencji określone w strategii rozwoju województwa wraz z zakresem planowanych działań; system realizacji strategii, w tym wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych; ramy finansowe i źródła finansowania.

- Zarówno opracowanie strategii rozwoju, jak i jej realizacja jest wspólną sprawą całej społeczności lokalnej. Dlatego też przy opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Czechowice-Dziedzice do 2030 roku zastosowano model partycypacyjno-ekspercki, zapewniający szeroki udział interesariuszy (mieszkańców, radnych Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach, rad osiedli i sołeckich, przedstawicieli środowiska akademickiego, organizacji pozarządowych, ekspertów dziedzinowych, przedsiębiorców, reprezentantów służb mundurowych i jednostek podległych gminie), którzy są zarówno kreatorami, jak i beneficjentami rozwoju gminy - wyjaśnia Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach.

- Istotny wkład w opracowanie strategii rozwoju wnieśli członkowie Rady Ekspertów ds. Opracowania Strategii Rozwoju Gminy Czechowice-Dziedzice do 2030 roku, którzy są przedstawicielami różnorodnych środowisk, w tym m.in. organizacji pozarządowych, ekspertów dziedzinowych, środowiska akademickiego, przedsiębiorców, służb mundurowych i jednostek podległych gminie. Dzięki ich zaangażowaniu, doświadczeniu zawodowemu i wiedzy eksperckiej, kluczowy dla naszej gminy dokument strategiczny jest trafną odpowiedzią na potrzeby rozwojowe gminy Czechowice-Dziedzice i aspiracje jej interesariuszy - podsumowuje czechowicki magistrat.

pełną treść "Strategii Rozwoju Gminy Czechowice-Dziedzice do 2030 roku" można znaleźć tutaj.

mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.