Wiadomości

  • 6 grudnia 2022
  • wyświetleń: 2069

Gminny konkurs na Rodzinną Szopkę Bożonarodzeniową

Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa Londzina w Zabrzegu oraz Stowarzyszenie "Przyjazny Zabrzeg" im. ks. Józefa Londzina w Zabrzegu ogłaszają IX gminny konkurs na Rodzinną Szopkę Bożonarodzeniową. Konkurs odbywa się pod patronatem burmistrza Czechowic-Dziedzic, Mariana Błachuta.

Gminny konkurs na Rodzinną Szopkę Bożonarodzeniową
Gminny konkurs na Rodzinną Szopkę Bożonarodzeniową · fot. UM Czechowice-Dziedzice


Celami konkursu są:zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych, pielęgnowanie zwyczajów związanych z kulturą regionu, kształtowanie inwencji i wyobraźni twórczej, kultywowanie polskiej tradycji, związanej ze Świętami Bożego Narodzenia, integracja członków rodziny oraz twórcze zaangażowanie członków rodziny w realizację projektu.

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej - szopki bożonarodzeniowej statycznej lub ruchomej. Koniecznie należy uwzględnić wyraźne elementy tradycji Bożego Narodzenia.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z gminy Czechowice-Dziedzice i ich rodzin.

Kategorie wiekowe:
  • uczniowie klas I-III,
  • uczniowie klas IV - V,
  • uczniowie klasy VI - VIII.


Szopka może być wykonana indywidualnie lub zbiorowo. Każdy uczestnik (zespół uczestników) powinien dostarczyć jedną pracę przestrzenną, wykonaną z dowolnego tworzywa i w dowolnej technice. Ze względu na specyfikę pracy przy powstawaniu szopek mogą pomagać także inne osoby (rodzice, rodzeństwo, dziadkowie - stąd rodzinny charakter szopki). Praca przypisana zostanie do kategorii wiekowej według najstarszego członka zespołu.

Prace konkursowe nie mają ustalonego sposobu wykonania. Przy pracach nad szopką można stosować dowolną technikę i formę, jedynym warunkiem jest zachowanie tematyki pracy. Proponowane techniki realizacji to drewno, gałęzie, szyszki, tektura, papier, tkanina, mech, wosk, muszelki, kamienie, materiały ekologiczne), sznurek, guziki, wełna, masa solna, modelina, szkło, ceramika i co podpowie inwencja twórcza.

Konstrukcja szopki powinna być stabilna. Wszelkie elementy powinny być przymocowane w taki sposób, by nie przesuwały się. Podstawa szopki nie może przekraczać wymiarów 0,5 m x 0,5 m.

Pracę należy opatrzyć metryczką - zgodnie ze wzorem dołączonym do regulaminu - zawierającą dane: imię i nazwisko autora, kategorię wiekową, nazwę szkoły, imię i nazwisko nauczyciela / nazwisko rodziny.

Organizatorzy proszą o nadesłanie prac opakowanych - w kartonowe pudła.

Zgłoszone do konkursu prace oceniane będą przez komisję konkursową, której członków wybierze Organizator i która składać się będzie z 3-5 członków - ludzi związanych z plastyką i innymi dziedzinami sztuki.

Szopki będą oceniane według następujących kryteriów:
  • ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu,
  • dobór i wykorzystanie materiałów,
  • wkład pracy,
  • estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji.


Jury oceni szopki w trzech kategoriach wiekowych. Bez względu na ilość twórców nagroda przyznawana jest szopce. W każdej z nich zostaną nagrodzone trzy najpiękniejsze szopki. Organizatorzy przewidują cenne nagrody.

Dodatkową nagrodą będzie prezentacja zwycięskich prac podczas Orszaku Trzech Króli w Zabrzegu w dniu 6 stycznia 2023 roku.

Wręczenie nagród i ogłoszenie wyników konkursu odbędzie w dniu 6 stycznia 2023 roku w czasie "Orszaku Trzech Króli" na stadionie LKS Sokół Zabrzeg ok. godz. 13.

Szopki należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Londzina w Zabrzegu ul. K. Pytla 1 do dnia 3 stycznia 2023 roku do godz. 14, tel. 32 215 72 26.

Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest dostarczenie metryczki szopki oraz podpisanie przez rodzica/prawnego opiekuna każdego uczestnika konkursu Klauzuli informacyjnej o ochronie danych osobowych, zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgody rodziców na udział dziecka w konkursie oraz zgody na upublicznianie wizerunku.

Organizator prosi o odebranie szopek do końca stycznia 2023 roku.

Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, w tym do nie przyznania nagród w danej kategorii lub przyznania nagród/wyróżnień dodatkowych.

Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność i prawo ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu.

mp / czecho.pl

źródło: www.czechowice-dziedzice.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.