Wiadomości

  • 10 grudnia 2022
  • wyświetleń: 962

Starostwo będzie bardziej dostępne dla osób niepełnosprawnych

15 listopada pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) a powiatem bielskim została podpisana umowa o powierzenie grantu w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Powiat bielski bez barier".

Starostwo, powiat bielski, piastowska
fot. mp / czecho.pl


Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Przedsięzięcie to jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego wartość wynosi 99 912,52 zł.

Realizacja projektu przewidziana jest do 31 marca 2023 roku.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności urzędu w obszarze architektonicznym dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnością.

Zwiększenie dostępności będzie polegało na usprawnieniu nawigacji na terenie budynku Starostwa Powiatowego wszystkim osobom mającym problemy ze wzrokiem, słuchem, poruszaniem się oraz z problemami poznawczymi.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zakup specjalistycznego sprzętu oraz wyposażenia, a także rozmieszczenia go na poszczególnych kondygnacjach budynku. Będą to m.in. tyflomapy, tablica multisensoryczna, totupointy, linie podłogowe prowadzące, pola uwagi, specjalistyczne tabliczki na drzwi oraz paneli przycisków w windach z wykorzystaniem alfabetu Braille'a.

mp / czecho.pl

źródło: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.