Wiadomości

  • 12 grudnia 2022
  • wyświetleń: 3882

Prowadzą ewidencję. Prośba do właścicieli nieruchomości

Burmistrz Czechowic-Dziedzic zwrócił się z prośbą do wszystkich właścicieli nieruchomości położonych na terenie naszej gminy, które nie są podłączone do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Chodzi o wypełnienie druku zgłoszenia dotyczącego posiadanego zbiornika bezodpływowego (tzw. szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do czechowickiego Urzędu Miejskiego.

Nowa ewidencja. Prośba do właścicieli nieruchomości
Prowadzą ewidencję. Prośba do właścicieli nieruchomości · fot. UM Czechowice-Dziedzice


Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach w biurze podawczym lub w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czechowice-Dziedzice.

Wypełniony druk należy złożyć w biurze podawczym Urzędu Miejskiego lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1,43-502 Czechowice-Dziedzice.

Podstawa prawna: art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1297 z późn. zm.).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Plac Jana Pawła II 1, pokój 407 - osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 32 214 71 04.

mp / czecho.pl

źródło: www.czechowice-dziedzice.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.