Wiadomości

  • 13 grudnia 2022
  • 17 grudnia 2022
  • wyświetleń: 2670

Jakie są zimowe obowiązki właścicieli nieruchomości?

Zima to czas, kiedy właściciele nieruchomości mają więcej obowiązków. Czechowicka straż miejska przypomina, że nieodśnieżenie chodnika, niestrącenie sopli oraz nieodśnieżenie pojazdu może grozić mandatem do 500 złotych.

odśnieżanie, śnieg, łopata
Jakie są zimowe obowiązki właścicieli nieruchomości? · fot. Pixabay


Właściciel lub zarządca budynku jest przede wszystkim zobowiązany do odśnieżania chodników znajdujących się na podlegającym mu terenie. Wynika to z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach art 5.

Obowiązek odśnieżania związany jest z uprzątnięciem błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Istnieje wyjątek od tego przepisu, a mianowicie właściciel lub zarządca posesji nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Każdy właściciel musi dbać o czystość i porządek na swojej nieruchomości. Do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny budynku, w tym niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu i elementów elewacji budynku.

Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku. Niewłaściwe utrzymanie i użytkowanie oraz niezapewnienie bezpieczeństwa zagrożone jest grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności.

Obowiązek usuwania śniegu i lodu dotyczy zwłaszcza wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, bo po chodnikach znajdujących się na ich terenie poruszają się zarówno mieszkańcy bloku, jak i inne osoby. W przypadku zaniedbań, które doprowadzą do wypadku - np. złamania nogi na oblodzonym chodniku, szkody wywołanej przez spadający z dachu śnieg czy nawisy lodowe - odpowiedzialność ponosi wspólnota bądź spółdzielnia mieszkaniowa.

Kierowcy muszą pamiętać, aby przed wyruszeniem w podróż dokładnie odśnieżyć samochód. W przeciwnym przypadku narażają się na mandat.

Zgodnie z prawem o ruchu drogowym, (art. 66 ust.1 pkt 1 i 5) każdy pojazd uczestniczący w ruchu drogowym ma być tak wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę.

Zaśnieżony samochód jest dużym zagrożeniem dla ruchu, dlatego przygotowanie auta do podróży nie powinno ograniczać się tylko do usunięcia śniegu z przedniej szyby. Istotne jest zeskrobanie wszystkich zamarzniętych szyb i lusterek. Oczyszczone muszą być także m.in. reflektory i tablice rejestracyjne oraz dach, maska i bagażnik.

W sytuacji kiedy kierujący zostanie zatrzymany do kontroli naraża się na mandat. Czasem wystarczy poświęcić tylko kilka minut by właściwie przygotować auto do podróży i zapewnić sobie komfort oraz bezpieczeństwo jazdy, a nawet uniknąć tragedii na drodze.

mp / czecho.pl

źródło: Straż Miejska w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.