Wiadomości

  • 28 grudnia 2022
  • 8 stycznia 2023
  • wyświetleń: 5170

Powstanie sześć "zielonych wysp". Zostanie nasadzonych 2 130 drzew

Gmina Czechowice-Dziedzice ogłosiła przetarg na wykonanie sześciu "zielonych wysp". Zadanie - zakup i wykonanie nasadzeń na terenie gminy - zostanie wykonane w ramach projektu "Z zapałem przeciw zmianom klimatu - zielono-niebieska infrastruktura w Gminie Czechowice-Dziedzice".

Powstanie sześć "zielonych wysp". Ogłoszono przetarg - zdj. ilustracyjne
Powstanie sześć "zielonych wysp". Zostanie nasadzonych 2 130 drzew - zdj. ilustracyjne · fot. Canvy


Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót ogrodniczych polegających na wysadzie określonych gatunków drzew w liczbie nie mniejszej niż 2 130 sztuk na terenie działek stanowiących własność gminy Czechowice-Dziedzice.

W ramach zadania przewiduje się m.in. przygotowanie gleby, zakup i dostarczenie materiału szkółkarskiego, wykonanie nasadzeń materiału szkółkarskiego gatunków rodzimych nieodmianowych we wskazanych miejscach. Ponadto zadanie obejmuje zabezpieczenie materiału szkółkarskiego poprzez palikowanie, roczną pielęgnację wykonanych nasadzeń oraz wszelkich innych materiałów i prac niezbędnych do prawidłowego wykonania robót zgodnie ze sztuką ogrodniczą.

- Założenie "Zielonych Wysp" ma na celu zwiększenie powierzchni zielonych, bioróżnorodności oraz poprawy jakości powietrza na terenie gminy Czechowice-Dziedzice. Mają one stanowić naturalną zieleń biocenotyczną o charakterze zieleni nieurządzonej. Dobór roślin do wysady został oparty na rodzimych gatunkach drzew. Wprowadzane gatunki zostały dopasowane do naturalnego siedliska danego miejsca (wilgotnego - łęgowego lub żyznego - grądowego, lub pośredniego), do ukształtowania terenu i lokalizacji. Zastosowano gatunki biocenotyczne stanowiące pokarm i miejsce bytowania zwierząt, takie jak jarząb pospolity, lipa, głóg, wiśnia ptasia, jabłoń dzika - możemy przeczytać w ogłoszeniu o przetargu.

- Przewidziany układ nasadzeń zakłada ograniczenie do minimum ingerencji człowieka (np. brak koszenia). Naturalna sukcesja roślin jest mile widziana, przy regularnym monitoringu, aby wykluczyć pojawienie się roślin inwazyjnych. Poszczególne gatunki drzew są sadzone w grupach w rozstawie (więźbie) odpowiedniej dla gatunku i miejsca, w układzie rzędowym. Większość roślin to drzewa liściaste, gdyż na użycie takich roślin wskazuje charakter siedliska danego miejsca. Jedynie na dwóch obszarach wprowadzono niewielkie grupy drzew iglastych - czytamy dalej.

W sumie powstanie sześć "zielonych wysp" o łącznej powierzchni około 3,9309 ha.

Pierwsza z nich zostanie założona na działce będącej obecnie nieużytkiem, która od strony południowej graniczy on z cmentarzem parafii pw. NMP Wspomożenia wiernych, od północnego-wschodu - z linią kolejową, a od zachodu - z DK-1. Druga "zielona wyspa" powstanie także w rejonie ulicy Cmentarnej, jednak po północnej stronie DK-1. Trzeci obiekt pojawi się pomiędzy lini kolejową Zabrzeg - Czechowice-Dziedzice, rzeką Iłownicą i ul. Wierzbową. Kolejna z "zielonych wysp" zostanie stworzona w rejonie ul. Podrajskiej, następna - ul. Starowiejskiej, a ostatnia z przewidzianych - w rejonie ul. Świerkowickiej.

Jak projekt oceniają miłośnicy przyrody z gminy Czechowice-Dziedzice? O komentarz poprosiliśmy Mikołaja Siemaszko. - Bez wątpienia lokalne gatunki zwierząt zyskają na stworzeniu "zielonych wysp", ponieważ jak można przeczytać w dokumentacji dotyczącej tego projektu, "naturalna sukcesja roślin jest mile widziana, przy regularnym monitoringu, aby wykluczyć pojawienie się roślin inwazyjnych". To bardzo istotne, aby w mieście i na obrzeżach tworzyć enklawy dla dzikiej przyrody. Cieszę się, że mogłem uczestniczyć w tworzeniu listy gatunków wykorzystanych w tym projekcie, rozszerzając ją o gatunki biocenotyczne takie jak jarzębiny, głogi, dzikie jabłonie i wiśnie ptasie. Bardzo kibicuję temu projektowi - powiedział portalowi czecho.pl.

Otwarcie ofert zaplanowano na godzinę 12.30 4 stycznia. Termin związania ofertą to 30 dni. Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej przewidziano do 15 kwietnia 2024 roku i będzie składał się dwóch etapów: pierwszy - przygotowanie gleby (orka i bronowanie lub wykoszenie) oraz wykonanie i zabezpieczenie nasadzeń - do 15 kwietnia 2023 roku, oraz drugi - roczna pielęgnacja nasadzeń - do 15 kwietnia 2024 roku.

Według planu zamówień publicznych na 2022 rok wartość zadania to 589 713,75 złotych. Projekt jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 (w ramach programu: "Środowisko, Energia i Zmiany klimatu", obszar programowy: Klimat) i współfinansowanym z budżetu państwa za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (na podstawie umowy nr MFEOG.07.03.01-12-0043/21-00 z dnia 26 listopada 2021 roku).

mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.