Wiadomości

  • 2 stycznia 2023
  • 8 stycznia 2023
  • wyświetleń: 7575

Będzie remont i przebudowa czterech dróg gminnych. Ogłoszono przetarg

Gmina Czechowice-Dziedzice ogłosiła przetarg na budowę i przebudowę czterech dróg gminnych - ul. Słonecznej, Komorowickiej i Zawiłej w Czechowicach-Dziedzicach, a także ul. Powstańców Śląskich w Ligocie. Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

Ulica Zawiła w Czechowicach-Dziedzicach - 07.2021
Ulica Zawiła w Czechowicach-Dziedzicach - 07.2021 · fot. Google Street View


Przedmiotem zamówienia jest "Rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Czechowice-Dziedzice poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą" - z podziałem na zadania. Według planu zamówień publicznych na 2022 rok jego wartość to 9 887 914,73 zł.

Pierwsze zadanie to remont ul. Słonecznej w Czechowicach-Dziedzicach. Obejmuje remont jezdni o długości 379 m, wykonanie lewostronnego pobocza z kruszywa, remont prawostronnego chodnika i zjazdów indywidualnych, a także wykonanie ścieku przykrawężnikowego wzdłuż lewej krawędzi jezdni wraz z włączeniami do istniejących wpustów deszczowych.

Kolejnym zadaniem jest kontynuacja budowy chodnika wraz z odwodnieniem wzdłuż ul. Powstańców Śląskich w Ligocie. Zadanie obejmuje budowę chodnika, przebudowę zjazdów indywidualnych, odtworzenie i oczyszczenie istniejących rowów przydrożnych oraz budowę kanalizacji deszczowej ze studniami i wpustami deszczowymi.

Z kolei trzecie zadanie to rozbudowa i budowa drogi gminnej ul. Komorowickiej w Czechowicach-Dziedzicach. Obejmuje rozbudowę i budowę drogi gminnej o długości 627 m, budowę i przebudowę miejsc postojowych, budowę ciągów pieszych, budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych, budowę pobocza, przebudowę rowu, budowę kanalizacji deszczowej z wpustami deszczowymi, studniami i urządzeniami podczyszczającymi ścieki, budowę linii oświetleniowej, budowę kanału technologicznego, przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej.

Ostatnie z zadań to rozbudowa drogi gminnej ul. Zawiłej w Czechowicach-Dziedzicach. Obejmuje rozbudowę i budowę drogi gminnej o długości 627 m, budowę i przebudowę miejsc postojowych, budowę ciągów pieszych, budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych, budowę pobocza, przebudowę rowu, budowę kanalizacji deszczowej z wpustami deszczowymi, studniami i urządzeniami podczyszczającymi ścieki, budowę linii oświetleniowej, budowę kanału technologicznego, przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej.

Termin składania ofert mija 18 stycznia o godzinie 12.00. Kryteria oceny ofert to cena (60%) oraz okres gwarancji (40%).

mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.