Wiadomości

  • 14 stycznia 2023
  • wyświetleń: 1787

Nadal można otrzymać pomoc żywnościową

Nadal istnieje możliwość zgłoszenia się do otrzymania pomocy żywnościowej z kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2021 Plus.

żywność jedzenie pomoc społeczna zbiórka
Nadal można otrzymać pomoc żywnościową


Pomoc w formie żywności mogą otrzymywać osoby/rodziny, których miesięczny dochód netto nie przekracza 220% odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomoc społecznej, które wynosi:
  • Do 1 707,20 zł dochód dla osoby samotnie gospodarującej (776,00 zł x 220%),
  • Do 1 320,00 zł na osobę w rodzinie (600,00 zł x 220%).


Pomoc udzielana jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2021 Plus, zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej (MRiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów,

Osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z POPŻ zobowiązane są do kontaktu z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej pod adresem Czechowice-Dziedzice ul. Nad Białką 1b bądź pod nr telefonu: 32 214 51 37 lub 508 069 933 w celu ustalenia sytuacji dochodowej i wypełnieniu oświadczenia kwalifikującego do otrzymywania powyższej pomocy.

Osoby zakwalifikowane do POPŻ w Podprogramie 2021 Plus otrzymują artykuły: spożywcze w łącznej ilości 10,2 kg na osobę - ilość wydawanej żywności uzależniona jest od dostaw ze Śląskiego Banku Żywności.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus, można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach pod nr tel. 32 214 51 37 lub 508 069 933 oraz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021

mp / czecho.pl

źródło: www.czechowice-dziedzice.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.