Wiadomości

  • 12 stycznia 2023
  • 15 stycznia 2023
  • wyświetleń: 8868

Czechowickie szkoły w rankingu Perspektyw. Dalekie miejsca

Magazyn "Perspektywy" opublikował "Ranking liceów i techników 2023". Na jakich miejscach w najnowszym zestawieniu znalazły się szkoły średnie z Czechowic-Dziedzic - Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz Technikum nr 1, wchodzę w skład Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych? Możecie to sprawdzić w rozwinięciu artykułu.

lo, liceum
Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Czechowicach-Dziedzicach · fot. LO im. M. Skłodowskiej-Curie


Czechowickie Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie znalazło się na 996. miejscu, na 1000 w zestawieniu głównym, osiągając wskaźnik 35.22 - lepszy, niż rok temu, kiedy wynosił 32.88. W 2022 roku LO znalazło się na 963. lokacie, w 2021 roku - 879., a w 2019 roku - na 979. W 2023 roku w rankingu wojewódzkim szkoła została sklasyfikowana na 104. miejscu - takim samym, jak w ubiegłym roku.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych oraz dane Systemu Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

Ranking Liceów Ogólnokształcących uwzględnia szkoły dla młodzieży (bez szkół specjalnych i szkół dla dorosłych), w których zdawało maturę w maju 2022 roku, na arkuszach standardowych, minimum 12 maturzystów przystępujących po raz pierwszy do egzaminu, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej w liceach. W Rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, a także egzaminy językowe na poziomie dwujęzycznym. Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymała szkoła najlepsza w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium.

Więcej informacji o metodologii Rankingu Liceów 2023 , a także sam ranking, można znaleźć tutaj.

W ZSTiL powstanie nowa sala gimnastyczna. Wybuduje ją powiat
Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach · fot. Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej


Technikum nr 1, wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach, w głównym rankingu ogólnopolskim zajęło miejsce "500+". W rankingu techników województwa śląskiego zajęło 116. miejsce ze wskaźnikiem 39.25. Rok temu szkoła zajęła 104. lokatę z WSK 45.47.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych oraz System Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

Ranking Techników uwzględnia szkoły dla młodzieży (bez szkół specjalnych i szkół dla dorosłych), w których zdawało maturę w maju 2022 roku, na arkuszach standardowych, minimum 12 maturzystów przystępujących po raz pierwszy do egzaminu, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej w technikach. W Rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, egzaminy językowe na poziomie dwujęzycznym, a także wyniki wszystkich egzaminów zawodowych. Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymała szkoła najlepsza w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium.

Więcej informacji o metodologii Rankingu Techników 2023 , a także sam ranking, można znaleźć tutaj.

Organem prowadzącym Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych jest powiat bielski.

mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.