Wiadomości

  • 18 stycznia 2023
  • 22 stycznia 2023
  • wyświetleń: 5379

[FOTO] "Bażaniec" ma zostać objęty ochroną prawną. Są uzgodnienia

Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, Nadleśnictwo Bielsko oraz miłośnicy lokalnej przyrody z grupy "Czechowiczanie dla Przyrody" podjęli uzgodnienia i działania w sprawie objęcia ochroną prawną obszaru leśnego "Bażaniec". W opracowaniach przyrodniczych gminy oraz dokumentach planistycznych został on wskazany jako teren cenny pod względem przyrodniczym, kwalifikujący się do objęcia ochroną w myśl ustawy o ochronie przyrody.

Górny las, "Bażaniec" oraz kompleks leśny "Podraj" · fot. UM Czechowie-Dziedzice


- Jednocześnie Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach zwrócił się do Nadleśnictwa Bielsko z prośbą o wypracowanie wspólnego porozumienia w celu stworzenia kierunków i sposobu gospodarowania, ochrony i udostępniania lasów o zwiększonej funkcji społecznej na terenie gminy Czechowice-Dziedzice stanowiących własność Skarbu Państwa - poinformował czechowicki magistrat.

Jak dodał Urząd Miejski, szczególną uwagę zwrócił na kompleks leśny "Górny Las" położony pomiędzy ul. Mazańcowicką i ul. Lipowską oraz kompleks leśny "Podraj" położony pomiędzy ul. Wodną i ul. Zaplecze.- Obszary te stanowią cenne fragmenty bioróżnorodności leśnej mogące służyć lokalnej społeczności przez pełnienie funkcji społecznej i rekreacyjnej. Zaproponowane rozwiązania będą wykorzystane w trakcie rewizji planu urządzania lasu oraz w kontekście wyznaczania stref oddziaływania społecznego w ramach prowadzonej trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej - podsumował czechowicki Urząd Miejski.

mp / czecho.pl

źródło: www.czechowice-dziedzice.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.