Wiadomości

 • 26 stycznia 2023
 • 28 stycznia 2023
 • wyświetleń: 5308

Ptasia grypa w regionie. Nasza gmina obszarem zamkniętym

Potwierdzono wystąpienie ptasiej grypy w typie H5N1 w powiecie cieszyńskim. W związku z tym wojewoda śląski wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego oraz miasta Bielsko-Biała.

kura, ptasia grypa
Ptasia grypa w naszym regionie. Nasza gmina obszarem zamkniętym · fot. pixabay.com


Ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) stwierdzono w jednym z gospodarstw na terenie powiatu cieszyńskiego.

Według rozporządzenia wojewody śląskiego, na terenie powiatu bielskiego nie ustalono obszaru zapowietrzonego, jednak miejscowości w gminie Jasienica - Bielowicko, Grodziec, Iłownica, Roztropice i Wieszczęta - są obszarem zagrożonym. Miasto Bielsko-Biała oraz pozostała część powiatu bielskiego jest obszarem zamkniętym.

- Na obszarze zamkniętym nakazuje się utrzymywanie drobiu i innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub innym miejscu w gospodarstwie w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach i ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami - możemy przeczytać w rozporządzeniu wojewody śląskiego.

Rozporządzenie wojewody śląskiego obowiązuje do 17 lutego.

Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj, z kolei rozporządzenie wojewody śląskiego - w tym miejscu.

Mapa obszaru zapowietrzonego, obszaru zagrożonego oraz obszaru zamkniętego
Mapa obszaru zapowietrzonego, obszaru zagrożonego oraz obszaru zamkniętego · fot. Rozporządzenie wojewody śląskiego


Na obszarze zagrożonym nakazuje się:
 • utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub innym miejscu w gospodarstwie w sposób:
 • uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach, ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami;
 • niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanego do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI);
 • stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące oraz wychodzące z gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób, w szczególności odkażanie rąk i obuwia;
 • niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.


Na obszarze zagrożonym zakazuje się:
 • utrzymywania kaczek i gęsi razem z innymi gatunkami drobiu;
 • wyprowadzania z gospodarstw, gdzie jest utrzymywany drób oraz wprowadzania do gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
 • przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i jaj bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
 • wywożenie lub rozrzucanie ściółki lub nawozów naturalnych z gospodarstw gdzie jest utrzymywany drób bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
 • organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
 • wypuszczanie drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.
 • Środka określonego w ust. 1 w pkt 2 nie stosuje się w odniesieniu do ssaków utrzymywanych wyłącznie w pomieszczeniach mieszkalnych, niemających kontaktu z drobiem i innymi ptakami oraz niemających dostępu do klatek lub miejsc, w których są utrzymywane drób lub inne ptaki.
 • Środka określonego w ust. 1 w pkt 3 nie stosuje się w odniesieniu do transportu przez obszar zagrożony
 • drogami lub koleją bez rozładunku lub zatrzymywania się.

mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.