Wiadomości

 • 30 stycznia 2023
 • wyświetleń: 2942

Ludzie kultury z naszego miasta i powiatu bielskiego wyróżnieni

Działacze kulturalni i edukacyjni z Czechowic-Dziedzic - Dominika Paszek, Romuald Romańczyk i Joanna Wrońska - zostali nagrodzeni podczas Noworocznego Spotkania z Twórcami i Animatorami Kultury w Zamku Sułkowskich w Bielsku-Białej.

Spotkanie z ludźmi kultury na dziedzińcu Zamku Sułkowskich w Bielsku-Białej - 01.2023
Spotkanie z ludźmi kultury na dziedzińcu Zamku Sułkowskich w Bielsku-Białej - 01.2023 · fot. Powiat Bielski


Noworoczne Spotkanie z Twórcami i Animatorami Kultury to pierwsze duże cykliczne wydarzenie, które "otwiera" kolejny rok w powiecie bielskim. Odbywają się one od 24 lat. W tym czasie powstały wydarzenia kulturalne, które na stałe wpisały się w krajobraz kulturalny naszego regionu, takie jak: Nagroda Starosty Bielskiego im ks. Józefa Londzina, Przegląd Potraw Regionalnych "Kulinarne Dziedzictwo Powiatu Bielskiego", czy Powiatowe Spotkania Amatorskich Grup Artystycznych SAGA.

Uroczystość rozpoczęła się od wręczenia ministerialnego wyróżnienia. Dyplom honorowy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymał Marian Wojtusiak, choreograf i instruktor tańca Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca "Rybarzowice". To uhonorowanie ponad półwiecznego związku z tańcem, śpiewem i folklorem.

Starosta Andrzej Płonka i Józef Herzyk, wiceprzewodniczący Rady Powiatu gratulowali Animatorom Kultury 2022.

Wyróżnienia dla animatorów życia kulturalnego lokalnej społeczności otrzymali:

 • Sebastian Frączek - za wyjątkową działalność artystyczną w zespole wokalno-instrumentalnym "Vocalis" z Janowic oraz edukację muzyczną wśród mieszkańców powiatu bielskiego (gmina Bestwina),
 • Kacper Wójtowicz - za wyjątkową działalność artystyczną oraz edukację muzyczną wśród dzieci i młodzieży z powiatu bielskiego (gmina Bestwina),
 • Mateusz Dubiel - za wybitne osiągnięcia w dziedzinie muzyki klasycznej oraz promocję powiatu na arenie międzynarodowej (Buczkowice)
 • Dominika Paszek - za wieloletnią działalność artystyczną i edukację plastyczną dzieci i młodzieży powiatu bielskiego oraz długoletnią pracę zawodową w POPP ART. w Czechowicach-Dziedzicach,
 • Romuald Romańczyk - za wieloletnią działalność artystyczną oraz rozwój sztuk plastycznych wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców z powiatu bielskiego (Czechowice-Dziedzice),
 • Katarzyna Żaczek - za działalność artystyczną oraz rozwój sztuk plastycznych wśród dzieci i młodzieży z powiatu bielskiego (Jasienica),
 • Krzysztof Przemyk - za działalność artystyczną w dziedzinie muzyki chóralnej oraz współorganizację imprez kulturalnych i warsztatów na terenie gminy oraz powiatu (Jasienica),
 • Dorota Gogler - za wieloletnią działalność artystyczną, rozwój sztuk plastycznych i rękodzieła wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy i powiatu (Jaworze),
 • Stanisław Sojka - za wieloletnią działalność artystyczną w Orkiestrze Dętej Glorieta oraz rozwój edukacji muzycznej wśród mieszkańców powiatu bielskiego, w szczególności gminy Jaworze,
 • Bartłomiej Jurzak - za podejmowanie szeregu inicjatyw kulturalnych w gminie Kozy oraz edukację historyczną mieszkańców gminy i powiatu,
 • Anna Czaplińska-Syjota - za wieloletnią działalność kulturalną, organizację imprez kulturalnych oraz rozwój muzyczny mieszkańców gminy i powiatu (gmina Kozy),
 • Krystyna Mirocha - za całokształt pracy artystycznej oraz wieloletnią działalność na rzecz kultywowania tradycji i folkloru lachów koziańskich wśród mieszkańców powiatu bielskiego (Kozy),
 • Lucyna Dwornik - za całokształt działalności zawodowej w sołectwie Czaniec oraz organizację życia kulturalnego mieszkańców gminy Porąbka i powiatu bielskiego (gmina Porąbka),
 • pastor Jan Byrt - za wieloletnią działalność kulturalną, organizację imprez charytatywnych oraz promowanie tradycji regionalnych wśród mieszkańców powiatu bielskiego (Szczyrk),
 • Mieczysław Stec - za wieloletnią działalność kulturalną, kultywowanie tradycji góralskich oraz edukację muzyczną dzieci i młodzieży w powiecie bielskim, w szczególności w gminie Szczyrk,
 • Janusz Korczyk - za całokształt pracy artystycznej oraz wieloletnią działalność na rzecz kultywowania tradycji i folkloru gminy Wilamowice, pośród mieszkańców powiatu bielskiego (Wilamowice),
 • Maciej Derbin - za współorganizację imprez kulturalnych oraz działalność charytatywną wspierającą dzieci i osoby niepełnosprawne z gminy Wilamowic,
 • Adam Adamczyk - za wieloletnią działalność artystyczną w Gminnej Młodzieżowej Orkiestrze Dętej oraz rozwój edukacji muzycznej wśród mieszkańców powiatu bielskiego, w szczególności w gminie Wilkowice,
 • Barbara Adamiec - za wieloletnią działalność artystyczną, kulturalną oraz edukację plastyczną dzieci i młodzieży powiatu bielskiego, w szczególności w gminie Wilkowice.
 • Wyróżnienia dla bibliotekarzy otrzymali:
 • Monika Wantoła - za wyjątkowy wkład w rozwój czytelnictwa, edukację dzieci i młodzieży oraz podejmowanie innowacyjnych inicjatyw w Gminnej Bibliotece Publicznej w Buczkowicach,
 • Grażyna Szlagor - za upowszechnianie i rozwój czytelnictwa wśród mieszkańców powiatu bielskiego oraz wieloletnią pracę zawodową oraz kreowanie pozytywnego wizerunku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Porąbce,
 • Marta Mańdok-Bury - za wieloletnią pracę zawodową, realizację wielu kreatywnych inicjatyw edukacyjnych w zakresie zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz kreowanie pozytywnego wizerunku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bestwinie,
 • Joanna Wrońska - za wyjątkowe zaangażowanie w pracę bibliotekarską, prowadzenie warsztatów, bloga czytelniczego oraz podejmowanie szeregu inicjatyw rozwijających Miejską Bibliotekę Publiczną w Czechowicach-Dziedzicach.


- Kultura jest tym, co buduje naszą tożsamość. Aby te korzenie mogły istnieć potrzebujemy państwa, czyli artystów i animatorów. Bez waszych talentów, zaangażowania, starań, miłości do kultury i sztuki tak naprawdę nie byłoby wzorców, z których mogą czerpać młodzi ludzie - mówił starosta bielski Andrzej Płonka podczas spotkania z ludźmi kultury na dziedzińcu Zamku Sułkowskich w Bielsku-Białej.

- W minionym roku, dzięki pasji mieszkańców i dobrej współpracy wydziału promocji powiatu, kultury, sportu i turystyki Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej z gminami pojawiły się nowe imprezy kulturalne. To międzynarodowy kilkudniowy plener malarski "Barwy Beskidów" odbywający się w kilku miejscowościach, czy Beskidzki Jarmark Bożonarodzeniowy w Szczyrku. "Mam nadzieję, że będą to wydarzenia cykliczne - mówił Płonka.

Samorządowiec dziękował gminnym i miejskim ośrodkom kultury oraz bibliotekom. To tam sprzyjającą do działań na rzecz lokalnych społeczności przystań często znajdują animatorzy i twórcy.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: poseł Przemysław Drabek, radna wojewódzka Ewa Żak, wójtowie i burmistrzowie, a także przedstawiciele władz powiatowych: Jan Borowski, przewodniczący Rady Powiatu, Andrzej Kamiński, wicestarosta bielski, Barbara Adamska, członek zarządu, Dorota Nikiel członek zarządu oraz radni powiatowi.

ar / czecho.pl

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "MBP - Filia nr 10" podaj

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

MBP - Filia nr 10

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "MBP - Filia nr 10" podaj