Wiadomości

 • 3 lutego 2023
 • wyświetleń: 878

Kto musi złożyć PIT 36?

Materiał partnera:

Początek roku to czas, kiedy należy pomyśleć o rozliczeniu się z fiskusem. Obowiązek ten spoczywa na wszystkich, którzy w roku podatkowym otrzymali dochód, niezależnie do wysokości osiągniętego dochodu. W zależności od tego, z jakiego tytuły nastąpiło uzyskanie przychodów oraz wybranej formy opodatkowania, należy złożyć odpowiednie deklaracje PIT. Kto musi złożyć zeznanie podatkowe PIT 36?

Pit-36


PIT-36 za 2022 - kogo dotyczy?Najczęściej składana deklaracja to PIT 37, która dotyczy osób, które wykonują pracę na umowę, umowę o dzieło, zlecenie, otrzymują rentę, emeryturę lub inne świadczenia. Deklaracja PIT 36 muszą złożyć osoby, których zarobki opodatkowane były według skali podatkowej (podatek 12%, a w przypadku nadwyżki dochodu powyżej 120 tys. zł 32%). Deklaracja dotyczy osób, które nawet część dochodów otrzymały za pośrednictwem płatnika. Mówiąc prościej, PIT 36 to druk dla osób, które w 2022 roku prowadziły działalność gospodarczą na zasadach ogólnych i musiały samodzielnie obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy, a także wpłacić ją do urzędu skarbowego właściwego do miejsca zamieszkania. Najczęściej z formularza korzystają właściciele małych i średnich firm. Na formularzu rozliczają się także:

 • Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. W takim wypadku należy złożyć druk PIT 36L lub PIT-36S.
 • Osoby wykonujące działalność osobiście.
 • Osoby, które uzyskały dochody z najmu, podnajmu, poddzierżawy itp.,
 • Podatnicy, którzy korzystają z kredytu podatkowego.
 • Osoby, które doliczają do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci.


Należy pamiętać, że osoby uzyskujące dochody ze źródeł położonych za granicą, muszą wskazać zryczałtowany podatek dochodowy. Aby zapoznać się z dokładną listą podatników, którzy muszą wypełnić druk 36, warto sięgnąć do Ustawy lub skontaktować się z urzędem skarbowym.

Jakie ulgi można uwzględnić w PIT-36?Wypełniając PIT 36, podobnie jak w formularzu PIT 37, można skorzystać z wielu przysługujących ulg. Warto o tym pamiętać i zbierać potrzebne dokumenty. Ulgi podatkowe możliwe do uwzględnienia w rozliczeniu rocznym to:

 • ulga na dzieci (ulga prorodzinna),
 • ulga rehabilitacyjna,
 • ulga internetowa,
 • ulga abolicyjna,
 • ulga z tytułu krwiodawstwa,
 • ulga z tytułu darowizny na cele walki z COVID-19,
 • ulga z tytułu darowizny na cele edukacji zawodowe itd.


Rozliczając PIT, warto również pamiętać o przekazaniu 1,5% na wybraną organizację użytku publicznego. Druk Pit 36 można rozliczać samodzielnie, a także razem z małżonkiem oraz jako rodzic samotnie wychowujący dziecko.

Kiedy należy złożyć formularz PIT 36?Termin rozliczania z fiskusem określają obowiązujące przepisy. Zazwyczaj ostateczny termin składania deklaracji trwa od 15 lutego do 30 kwietnia, ale w tym roku wygląda to nieco inaczej, podatnicy mają więcej czasu na złożenie odpowiedniego formularza. 30 kwietnia wypada w dzień wolny, a 1 maja to święto. W związku z tym podatnicy m.in. rozliczający podatek liniowy 19% składają PIT 36L za 2022 rok do 2 maja 2023 roku. Należy pilnować, aby złożyć deklaracje w odpowiednim czasie, ponieważ przegapienie terminu może mieć poważne konsekwencje. Organy podatkowe mogą nałożyć kary finansowe, a także karę pozbawienia wolności.

PIT 36 - wygodne rozliczenie w formie onlinePIT 36, podobnie jak inne formularze, można złożyć na trzy sposoby. Nadal możliwe jest złożenie deklaracji osobiście, w odpowiednim urzędzie skarbowym, wysłanie pocztą, za potwierdzeniem odbioru, a także elektronicznie, za pośrednictwem odpowiedniej strony internetowej. Ta ostatnia forma jest coraz chętniej wybierana, pozwala na wygodne rozliczenie, bez wychodzenia z domu, w dogodnym czasie. Dzięki nowym rozwiązaniom, do rozliczenia nie jest wymagany podpis elektroniczny. Aby wysłać deklaracje, konieczne są dane autoryzacyjne tzn. imię i nazwisko, NIP, a także kwota przychodu wykazanego w deklaracji podatkowej w roku poprzednim. Wybierając rozliczenie PIT 36 online, nie trzeba samodzielnie obliczać wartości. Wystarczy, zgodnie ze wskazówkami, wypełniać poszczególne rubryki, a system samo obliczy wartości. Takie rozwiązanie pomaga wyeliminować pomyłki. Po wypełnianiu druk można sprawdzić, w razie potrzeby cofnąć się we właściwe miejsce, nanieść poprawki. Formularz można wydrukować, znieść lub wysłać do urzędu, a także wysłać drogą elektroniczną. Potwierdzeniem dostarczenia rozliczenia jest UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Warto pamiętać, że korzystając z rozliczenia podatku przez internet, przysługuje termin zwrotu podatku dochodowego w formie 45 dni. Można rozliczyć się przez usługę e-pity, która krok po pokazuje, co należy zrobić.

Pit-36


PIT 36L jest formularzem podatkowym stosowanym do rozliczania dochodów z różnych źródeł, z wyjątkiem dochodów ze stosunku pracy i działalności gospodarczej. Aby wypełnić formularz, należy podać informacje o osiągniętych dochodach, kosztach uzyskania i wydatkach związanych z tymi dochodami. Warto skorzystać z dostępnych programów komputerowych, które pozwolą uniknięciu błędów i prawidłowo rozliczyć się z fiskusem.