Wiadomości

  • 6 lutego 2023
  • wyświetleń: 752

BHP w przemyśle drzewnym

Materiał partnera:

Bezpieczeństwo i higiena pracy to zespół podstawowych przepisów, których zadaniem jest ograniczenie wypadków w miejscu wykonywania czynności zawodowych. Zgodnie z terminologią przyjętą przez Międzynarodową Organizacją Pracy chodzi tutaj o "zdarzenia wynikające z pracy lub w trakcie pracy, które skutkują urazem śmiertelnym lub nieśmiertelnym" (ILO, 2015). Bierze się pod uwagę także choroby zawodowe, wynikające z powtarzających się czynności ze względu na charakter pracy i mogące wykazywać tymczasowość lub ciągłość. Wdrożenie przepisów BHP jest zatem zasadne we wszystkich branżach i zawodach, a przemysł drzewny nie jest tutaj żadnym wyjątkiem.

bhp drewno


Zagrożenia pracownicze w przemyśle drzewnymPrzemysł drzewny nie bez powodu jest uważany za jedną z bardziej niebezpiecznych gałęzi gospodarczych. Sproszkowane drewno, formaldehydy, lakiery, farby, kleje oraz różne produkty na bazie rozpuszczalników, jak i wibracje oraz hałas - cały ten konglomerat czynników ryzyka może mieć skutki fizyczne powodujące wypadki przy pracy i choroby zawodowe w sektorze obróbki drewna.

W podmiotach zajmujących się cięciem drewna czynniki ryzyka związane z bezpieczeństwem i higieną pracy definiuje się jako ogólne zagrożenia mechaniczne. łatwo jednak wyobrazić sobie, że nie tylko źle poprowadzona piła do drewna czy upadające drzewo mogą wyrządzić poważne szkody. Dlatego wśród zagrożeń wymienia się także wyładowania atmosferyczne.

Z kole w przemyśle meblarskim pracownicy narażeni są częstokroć nie tylko na wypadki powodowane brakiem wiedzy o bezpiecznym używaniu narzędzi, ale także na choroby wywoływane kontaktem z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. Do tego dochodzi hałas i narażenie na pył drzewny, zwłaszcza przy braku stosowania środków ochrony indywidualnej.

BHP w teorii i w praktyceW przepisach regulujących bezpieczeństwo i higienę pracy w zakładach przemysłu drzewnego artykułuje się przede wszystkim potrzebę przestrzegania znaków ostrzegawczych oraz używania narzędzi ręcznych i maszyn, które nie są przestarzałe i posiadają aktualne przeglądy jakościowe.

Zgodnie z oceną ryzyka zawodowego postuluje się również pełną dostępność środków ochrony indywidualnej. Mowa tutaj zwłaszcza o ochraniaczach słuchu (pracę w warunkach przekroczonego progu
działania hałasu stwierdza się w wielu kontrolowanych zakładach), wzroku (wyrzucane podczas przecinania drewna wióry) oraz rękawicach ochronnych, co ma zapobiec skaleczeniom i wpływowi drgań mechanicznych. Przy tej drugiej kwestii, warto dodać, że w ocenie inspektorów pracy nadal trudne jest ustalenie przez pracodawców, czy narażenie indywidualne na drgania mechaniczne nie przekracza wartości NDN (najwyższego i dopuszczalnego natężenia fizycznego czynnika szkodliwego dla zdrowia), ponieważ brakuje wskazówek, jak ustalać takowe narażenie.

Oddzielny konglomerat zasad dotyczyć powinien samego poruszania się i wykonywania działań na terenie zakładu pracy. Chodzi głównie o zapewnienie bezpiecznych linii transportowych oraz miejsc do rozładunku i składowania drewna. Ograniczyć należy możliwość kontaktu z ruchomymi elementami przenośników, podajników i sortowników.

Perspektywy wdrażania BHPIdentyfikacja czynników świadomości BHP w branży, która jest jedną z branż o największej liczbie wypadków przy pracy i chorób zawodowych, pomaga skutecznie podejmować działania zapobiegawcze. Automatyzacja działań w zakresie BHP może zostać przeprowadzona za pomocą odpowiedniego systemu BHP, tutaj odsyłamy na stronę pl.vits.co

Aby zoptymalizować dostosowanie przepisów BHP do wymogów pracy, zasadne wydaje się także poszerzanie bazy danych, zwłaszcza poprzez obserwację miejsca pracy i ankiety wywiadu bezpośredniego z pracownikami (https://pl.vits.co/blog/obowiazki-pracodawcy). Opracowane w ten sposób instruktaże BHP uwzględnią sposób bezpiecznego poruszania się po danym zakładzie, warunki użytkowania maszyn i urządzeń, zasady przydziału odzieży i obuwia roboczego, a także zasady ochrony przeciwpożarowej oraz udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach.