Wiadomości

 • 16 lutego 2023
 • wyświetleń: 2037

Jest przetarg na budowę i rozbudowę ul. Komorowickiej

Czechowicki Urząd Miejski ogłosił przetarg na rozbudowę i budowę drogi gminnej ul. Komorowickiej w Czechowicach-Dziedzicach. To jedno z zadań projektu pod nazwą "Rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Czechowice-Dziedzice poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą".

Będzie rozbudowa oraz budowa nowego odcinka ulicy Komorowickiej
Będzie rozbudowa oraz budowa nowego odcinka ulicy Komorowickiej · fot. UM Czechowice-Dziedzice


Jak czytamy w dokumentacji przetargowej, przedmiotowa inwestycja obejmuje południowy odcinek ul. Komorowickiej. Przedsięwzięcie polegające na budowie i rozbudowie ulicy w około 2/3 realizowane będzie po śladzie istniejącej drogi, a w około 1/3 po nowym śladzie częściowo wykorzystując istniejącą drogę z płyt betonowych. W związku z tym w stosunku do stanu aktualnego nastąpią niewielkie zmiany ukształtowaniu terenu. Zmianie ulegnie przebieg oraz szerokość ulicy (planuje się jej ujednolicenie).

Będzie rozbudowa oraz budowa nowego odcinka ulicy Komorowickiej
Będzie rozbudowa oraz budowa nowego odcinka ulicy Komorowickiej · fot. UM Czechowice-Dziedzice


Zadanie obejmuje:
 • rozbudowę i budowę drogi gminnej o długości 627 m, zakończonej placem do zawracania,
 • budowę i przebudowę miejsc postojowych,
 • budowę ciągów pieszych na odcinku od km 0+000 do ok.km 0+335,
 • budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
 • budowę poboczy tłuczniowych,
 • przebudowę rowu,
 • budowę kanalizacji deszczowej z wpustami deszczowymi, studniami i urządzeniami podczyszczającymi ścieki,
 • budowę linii oświetleniowej na odcinku od km 0+000 do ok. km 0+320, obejmującą 10 punktów świetlnych,
 • budowę kanału technologicznego na odcinku od km 0+000 do km ok. 0+320, wraz z przejściem poprzecznym przez drogę i budową studni przed wjazdem na teren działki nr 2990/23,
 • przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej, tj. sieci wodociągowej, sieci gazowej, linii energetycznej, linii teletechnicznej.


Warto dodać, że zakres robót został ograniczony w stosunku do zakresu dokumentacji projektowej. Ograniczono powierzchnię brukowania chodników i miejsc postojowych, długość kanału technologicznego, długość linii oświetleniowej i liczbę opraw, budowę zjazdu i przepustu na Młynówce Komorowicko-Czechowickiej, ilość drzew podlegających wycince, a także zwiększono powierzchnię poboczy tłuczniowych.

Ograniczenie wycinki drzew zostało uwzględnione po wnioskach i rozmowach przedstawicieli grupy Czechowiczanie dla Przyrody z pracownikami Urzędu Miejskiego.

Będzie rozbudowa oraz budowa nowego odcinka ulicy Komorowickiej
Będzie rozbudowa oraz budowa nowego odcinka ulicy Komorowickiej · fot. UM Czechowice-Dziedzice


Termin składania ofert mija 2 marca o godzinie 12.00. W wyborze ofert będą brane pod uwagę dwa kryteria: cena (waga: 60) oraz okres gwarancji(waga: 40). Termin związania ofertą to 30 dni. Wykonawca będzie miał 14 miesięcy na realizację zamówienia lub umowy ramowej.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Wstępna Promesa dotycząca dofinansowania inwestycji z programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/8705/PolskiLad.

mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.