Wiadomości

  • 20 lutego 2023
  • wyświetleń: 749

Jak uzyskać dofinansowanie na fotowoltaikę w 2023 roku?

Materiał partnera:

W tym roku, jak i w wielu poprzednich prowadzonych jest wiele programów wspierających rozwój produkcji zielonej energii przez osoby prywatne. Dofinansowania te mają na celu zachęcenie społeczeństwa do wdrożenia w swoich gospodarstwach domowych instalacji fotowoltaicznych. Przy dobrych warunkach można liczyć na pokrycie nawet 50% kosztów związanych z instalacją paneli słonecznych. Jakie programy działają w 2023 roku i jak uzyskać takie dofinansowanie?

fotowoltaika


Mój Prąd 4.0Program Mój Prąd jest najbardziej znanym i chętnie wykorzystywanym przez beneficjentów programem wspierającym inwestowanie w odnawialne źródła energii. Tegoroczna edycja jest już czwartym jego wcieleniem. Chętni skorzystają z wyższej kwoty dofinansowania do montażu odnawialnych źródeł energii, jakimi są panele fotowoltaiczne, czy magazyny energii. Będzie można uzyskać nawet 6000 zł dofinansowania do instalacji fotowoltaicznej, natomiast dofinansowanie do magazynów energii może sięgać nawet 15000 zł. Program jest skierowany do osób fizycznych, które wytwarzają energię na własne potrzeby. Aby złożyć wniosek należy podpisać umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii. Nabór wniosków będzie prowadzony aż do wyczerpania puli środków.

fotowoltaika

Źródło: https://www.jkt-solar.pl/

Czyste PowietrzeProgram Czyste Powietrze jest skierowany do odbiorców indywidualnych w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń generowanych przez gospodarstwa domowe w trakcie użytkowania pieców na drewno czy węgiel. Dofinansowanie to jest trzystopniowe i uzależnione od rocznych dochodów całego gospodarstwa domowego lub w przeliczeniu na miesięczny dochód każdego z lokatorów gospodarstwa domowego. Na poziomie podstawowym można liczyć na dofinansowanie w wysokości do 30 000 zł za wszystkie elementy inwestycji i do 5000 zł za zakup i montaż samych paneli.

AgroenergiaProgram Agroenergia skierowany jest do rolników. Obejmuje on zakup i montaż instalacji PV do 50 kW, pokrywać natomiast będzie do 20% kosztów, nie przekraczając 25 000 zł. Fotowoltaika dla rolnika to szansa na znaczne zredukowanie kosztów utrzymania gospodarstwa, a także okazja do zrównoważonego rozwoju produkcji rolnej opartej na proekologicznych rozwiązaniach. Aby móc skorzystać z dofinansowań oferowanych w ramach projektu, należy posiadać status osoby fizycznej z prawem własności lub prawem dzierżawy nieruchomości rolnych.

Ulga termomodernizacyjnaUlga termomodernizacyjna to w skrócie mówiąc odliczenie kosztów związanych z instalacją paneli fotowoltaicznych w swoim domu w ramach rocznego zeznania PIT. Można w ten sposób odliczyć od dochodu wszelkie wydatki poniesione na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych, prowadzonych na jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. Wydatki te pomniejszają podstawę opodatkowania, a w konsekwencji obniżają wysokość podatku dochodowego, który jest konieczny do zapłacenia w urzędzie skarbowym.