Wiadomości

  • 24 lutego 2023
  • wyświetleń: 3236

RM rozpatrzy uchwałę w sprawie skargi na działalność burmistrza

Podczas najbliższej sesji czechowickiej Rady Miejskiej, zaplanowanej na wtorek, 28 lutego, radni rozpatrzą uchwałę w sprawie skargi na działalność burmistrza Czechowic-Dziedzic, Mariana Błachuta.

Sesja Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach - 20.12.2022
Sesja Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach - 20.12.2022 · fot. UM Czechowice-Dziedzice


Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały, do Rady Miejskiej wpłynęła skarga z 13 grudnia 2022 roku na działalność burmistrza Czechowic-Dziedzic w sprawie braku dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego za pośrednictwem usług danych przestrzennych.

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach na sesji 5 stycznia 2023 roku przekazała skargę do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, celem dokonania jej analizy i zaproponowania sposobu jej załatwienia. Wnioski zostały sporządzone po analizie skargi oraz po zapoznaniu się z wyjaśnieniami przedstawicieli burmistrza.

W uzasadnieniu do uchwały możemy przeczytać, że w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych w ustawowym terminie została zgłoszona przez czechowicki samorząd usługa pobierania oraz przeglądania dla zbioru danych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Czechowice-Dziedzice oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego naszej gminy.

Dostępna jest ona tutaj, z kolei bezpośredni dostęp do przeglądania danych przestrzennych poprzez usługę WMS znajduje się w tym miejscu. Dostępne jest także bezpośrednie pobieranie danych przestrzennych poprzez usługę WFS.

- Zgłoszone usługi zostały zweryfikowane i zaakceptowane przez organ nadzorujący - Główny Urząd Geodezji i Kartografii, który nie zgłosił zastrzeżeń do zgłoszonych adresów usług. Zbiory danych przestrzennych dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz dla Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z uchwałami dostępne są w Systemie Informacji Przestrzennej miasta Czechowice-Dziedzice pod adresem http://www.sip.gison.pl/czechowicedziedzice - dodają autorzy dokumentu.

Biorąc powyższe pod uwagę Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zawnioskowała do Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach o uznanie skargi z 13 grudnia 2022 roku na działalność burmistrza Czechowic-Dziedzic za bezzasadną. Za było 9 radnych, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0.

mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.