Wiadomości

  • 6 marca 2023
  • wyświetleń: 1984

Będzie "Remiza leśna Bażaniec"? Radni rozpatrzyli petycję

Czechowiccy radni rozpatrzyli petycję w sprawie ustanowienia"Remizy leśnej Bażaniec". Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały w sprawie petycji petycji, "należy ponownie opracować waloryzację przyrodniczą dla kompleksu leśnego "Bażaniec".

Las Bażaniec w zimowej odsłonie - 22.01.2023 · fot. Roman Gola


Przypomnijmy, jak informowaliśmy w artykule "Będzie nowy użytek ekologiczny? Pod petycją podpisały się 1102 osoby", 1102 osoby podpisały się pod petycją w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Remiza leśna Bażaniec". Jak poinformował w mediach społecznościowych Mikołaj Siemaszko z grupy "Czechowiczanie dla Przyrody", dokument został złożony w czechowickiej Radzie Miejskiej we wtorek, 6 grudnia.

Autorami petycji byli członkowie grupy Czechowiczanie dla Przyrody. Trójka z nich - Mikołaj Siemaszko, Dominik Wątroba i Marek Szkowron - zbierali podpisy pod petycją. Więcej o tym portal czecho.pl pisał w listopadzie ubiegłego roku w wiadomości "Będzie użytek ekologiczny w lesie Bażaniec? Można podpisać petycję".

Las Bażaniec w zimowej odsłonie - 22.01.2023
Las Bażaniec w zimowej odsłonie - 22.01.2023 · fot. Roman Gola


Rada Miejska skierowała petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu jej rozpatrzenia i zaproponowania sposobu jej załatwienia podczas sesji 20 grudnia 2022 roku.

Po analizie petycji komisja stwierdziła, , że "wskazany w petycji do objęcia ochroną w formie użytku ekologicznego kompleks leśny "Bażaniec" w Czechowicach-Dziedzicach jest cennym pod względem przyrodniczym terenem. Teren ten został wskazany do objęcia ochroną w formie użytku ekologicznego w Przewodniku Przyrodniczym Czechowic-Dziedzic z 1998 roku oraz w Aktualizacji waloryzacji przyrodniczej Gminy Czechowice-Dziedzice 2012/2013".

Las Bażaniec w zimowej odsłonie - 22.01.2023
Las Bażaniec w zimowej odsłonie - 22.01.2023 · fot. Roman Gola


jak dodała, "zgodnie z aktualnie obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren kompleksu leśnego "Bażaniec" jest oznaczony jako "proponowane zespoły przyrodniczo-krajobrazowe"".

- Jako teren cenny pod względem przyrodniczym kompleks leśny "Bażaniec" kwalifikuje się do objęcia ochroną w myśl ustawy o ochronie przyrody - podkreślili radni w uzasadnieniu do uchwały w sprawie petycji.

Las Bażaniec w zimowej odsłonie - 22.01.2023
w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie ustanowienia użytku ekologicznego "Remiza leśna Bażaniec" · fot. Roman Gola


- Ustanowienie formy ochrony przyrody następuje w drodze uchwały rady gminy. Projekt uchwały w tej sprawie wymaga wcześniejszego pisemnego uzgodnienia z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Objęcie ochroną prawną danego terenu musi być poparte merytoryczną i fachową dokumentacją, która potwierdza zasadność wyboru elementów przyrody, które mają zostać objęte ochroną.
W związku ze znacznymi zmianami przyrodniczymi i zróżnicowaniem środowiska naturalnego w ostatnim 10- leciu dla wskazanego w petycji terenu, należy ponownie opracować waloryzację przyrodniczą dla kompleksu leśnego "Bażaniec"
- wyjaśniają członkowie Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach.

Mając na uwadze zachowanie cennych pod względem przyrodniczym terenów, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zawnioskowała do Rady Miejskiej o uwzględnienie petycji mieszkańców w przedmiocie ustanowienia użytku ekologicznego "Remiza leśna Bażaniec". Jednocześnie Komisja zawnioskowała do burmistrza o dalsze procedowanie sprawy podnoszonej w petycji mieszkańców. Za było 9 radnych, przeciw - 0, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie ustanowienia użytku ekologicznego "Remiza leśna Bażaniec" została podjęta podczas sesji czechowickiej Rady Miejskiej we wtorek, 28 lutego.

mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.