czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 9 maja 2003
  • wyświetleń: 1023

Relacja z sesji Rady Miejskiej

SESJA RM nr X 29 kwietnia 2003

ISTOTNE SPRAWY

1. W imieniu Klubu Radnych OFS , radny F. Pępek zgłosił kandydaturę Jacka Niedźwiedzkiego na funkcję zastępcy przewodniczącego RM. Zgadzając się kandydować powiedziałem: Mam świadomość tego w jakim czasie, w kontekście jakich wydarzeń decyduję się kandydować. Chcąc nie chcąc dla niektórych osób mogą mieć one wpływ na podejście do mojej kandydatury. Nie robię tego bez obaw i długiego zastanowienia. Ja chcę jednak po prostu być bardziej przydatny w pracach Rady Miejskiej – całej Rady, a tym samym bardziej przydatny dla gminy.

2. Dzięki zdecydowanej postawie RM, a w szczególności jej przewodniczącego M. Dopierały , w trakcie sesji miało miejsce korzystne dla Gminy zakończenie negocjacji dotyczących cen wody i kanalizacji z RPWiK w Tychach. Ustalona cena wody to 3.94zł/m3 i 2.76zł/m3 za ścieki. W stosunku do pierwszych propozycji RPWiK w ciągu roku pozostanie w kieszeniach mieszkańców miasta ok. 8 mln zł – to konkretny wymiar twardych negocjacji.

3. RM jednogłośnie podjęła uchwałę o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi za ostatni rok działalności. Wynikiem zaskoczony był sam zainteresowany stwierdzając, że jest to najlepszy wynik głosowania nad absolutorium w jego karierze.

ISTOTNE UCHWAŁY

1. Uchwała o określeniu liczby wiceprzewodniczących RM – uchwalono , że będzie to jedna osoba /wynikiem głosów –12 za, 0 - przeciw, 9 – wstrzymujący się/

2. Uchwała o wyborze wiceprzewodniczącego RM – uchwalono, że będzie nim J. Niedźwiedzki /wynikiem głosów –12 za, 9 - przeciw, 0 – wstrzymujący się/

3. Uchwała o uznaniu skargi Pana P. Domaradzkiego na działalność Burmistrza – uchwała przyjęta jednogłośnie

4. Uchwała o powołaniu Rady Programowej Biuletynu Samorządowego – uchwalono, że w skład rady wejdą: H.Łupak, M.Dopierała, St. Wojciech, A.Kobiela, M.Gazda

5. Uchwała o przyszłym składzie Rady Nadzorczej PIM – w skład rady wejdą dwie osoby wskazane przez RM oraz jedna wskazana przez Burmistrza /wynikiem głosów –11 za, 8 - przeciw, 0 – wstrzymujący się/

INTERPELACJE, WNIOSKI , ZAPYTANIA i ODPOWIEDZI

1. B. Kopeć – w związku z przyjęciem korzystniejszych taryf na wodę i ścieki w wypadku RPWiK niż PIM konieczne jest obniżenie cen wody na sołectwach poprzez dopłaty z budżetu.

2. F. Pępek – konieczność zabezpieczenia pozostałości budowy TBS , która stwarza zagrożenie dla osób przebywających na jej terenie, zapytanie w sprawie niszczejącego Pałacu Kotulińskich – w jaki sposób umowa kupna obligowała obecnego właściciela do utrzymania obiektu w należytym stanie

3. D. Dudek – konieczność pilnego rozwiązania parkingów w centrum miasta, co było deklarowane w trakcie spotkań z mieszkańcami.

INFORMACJE RÓŻNE

Jako wiceprzewodniczący RM dyżurować będę w poniedziałki w godzinach 14.30-15.30.
Zapraszam.

Jacek Niedźwiedzki

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.