Wiadomości

  • 11 marca 2023
  • wyświetleń: 2636

Dokończą budowę kanalizacji przy czterech ulicach. Jest umowa

W środę, 8 marca Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach podpisało z czechowicką firmą PHU "Akro" umowę na wykonanie zadania pod nazwą "Kontrakt IV Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze Czechowic Dziedzic - Południe. Część 3.3 (podzadanie 9). Chodzi o rejon czechowickich ulic Mazańcowickiej, Kotulińskiego, Zamkowej i Kopernika.

kanalizacja, węzeł zasuw
Dokończą budowę kanalizacji przy czterech ulicach. Jest umowa · fot. PWiK Czechowice-Dziedzice


Jak informuje Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej, wykonawca został wyłoniony po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o "Regulamin udzielania podprogowych zamówień sektorowych oraz podprogowych zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zgodnie z zasadą konkurencyjności, obowiązujący w Przedsiębiorstwie Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach".

- W zakres przedmiotu umowy wchodzą roboty budowlane niezbędne dla dokończenia inwestycji polegającej na budowie w rejonie ulic: Mazańcowickiej, Kotulińskiego, Zamkowej i Kopernika w Czechowicach-Dziedzicach grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami do nieruchomości, budowie sieci kanalizacyjnej tłocznej oraz wykonanie zagospodarowania terenu pompowni ścieków i odtworzenie nawierzchni dróg wraz z dokumentacją powykonawczą dla wykonanych robót - dodaje PIM.

Łączna długość wszystkich odcinków sieci kanalizacyjnej przewidzianych do wykonania wynosi około 769 m. Umowa zostanie zrealizowana w terminie 6 miesięcy od dnia jej zawarcia, za kwotę 1 319 785,08 zł brutto. Zadanie jest realizowane w ramach Projektu "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice - etap 2 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

- Przez wykonanie przedmiotu umowy rozumie się zakończenie wszelkich robót budowlanych i montażowych, dostaw sprzętu, wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, a także uzyskanie ostatecznej decyzji właściwego organu o pozwoleniu na użytkowanie lub uzyskanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy i podjęciu użytkowania obiektu - podsumowuje Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach.

mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.