czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 21 marca 2023
  • 26 marca 2023
  • wyświetleń: 7118

Odnowiony dworzec i nowa stacja, a wokół nich... smród? To możliwe...

Powracamy do tematu smrodliwego problemu w centrum Czechowic-Dziedzic, który od dłuższego już czasu uprzykrza życie mieszkańcom tej części naszego miasta. Okazuje się, że zakład przy ulicy Narutowicza, który jest źródłem odoru, jest stale kontrolowany. O wnioski z nich zapytaliśmy w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Katowicach.

Reklama

Czechowice-Dziedzice, centrum, dron
Centrum Czechowic-Dziedzic · fot. wpk / czecho.pl


Przypomnijmy, temat nieprzyjemnego zapachu w centrum naszego miasta portal czecho.pl poruszał w czerwcu 2022 roku w artykule "Śmierdzący problem w centrum Czechowic-Dziedzic". Mieszkańcy zwrócili się do nas z prośbą o interwencję w tej sprawie. Jak alarmowali, smród wydobywał się z zakładu zajmującego się przetwórstwem podrobów.

Niestety, do dziś emituje on bardzo drażniący i nieprzyjemny zapach. Problem pojawia się także w kontekście przebudowanej stacji kolejowej oraz odnawianego dworca - irytację czechowiczan wzbudza fakt, że podróżni z innych części naszego regionu i Polski będą co prawda wysiadać w miejscu, które zmieni swoje oblicze, jednak będzie pojawiał się wokół niego smród...

O informacje w sprawie zakładu, z którego wydobywa się odór, nasz portal zwrócił się do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach. Jak czytamy w korespondencji przesłanej do naszej redakcji, "kontrola interwencyjna, jaka została przeprowadzona w spółce obejmowała problematykę emisji zanieczyszczeń do powierza, gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami".

- Kontrola potwierdziła, że firma podejmuje działania mające na celu ograniczenie uciążliwości zapachowych, polegających między innymi na uszczelnieniu otworów okiennych i drzwiowych z hal produkcyjnych budynku; zastosowaniu ozonatorów antyodorowych na instalacji wyciągów pary i powietrza; znacznym ograniczeniu ilości wywożonych ścieków transportem asenizacyjnym w związku z przyłączeniem głównej części zakładu do miejskiej sieci kanalizacyjnej; hermetyzacji zbiorników bezodpływowych na ścieki - przekazał nam katowicki WIOŚ.

- W trakcie kontroli wykazano nieprawidłowości formalno-prawne oraz w sposobie magazynowania oleju opałowego. W związku z tym wydano zarządzenie pokontrolne, które zostały przez zakład zrealizowane i nieprawidłowości zostały usunięte. Stwierdzone naruszenia nie obejmowały jednak zagadnień związanych z emisją substancji złowonnych do powietrza - dodał inspektorat.

Okazuje się, że ostatnia z kontroli w zakładzie przy ul. Narutowicza miała miejsce w marcu - w związku z otrzymanym zgłoszeniem telefonicznym z 10 marca. - Ustaliliśmy, że przyczyną zgłoszonych uciążliwości z terenu spółki zakładu była awaria instalacji zasilającej procesy produkcyjne w ciepło, w związku z czym nastąpiła kumulacja odorów w instalacji. Skutkiem tego było przeciążenie zastosowanych zabezpieczeń ograniczających i ich przedostawanie się do środowiska. Zgodnie z otrzymaną informacją awaria została usunięta tego samego dnia - relacjonuje WIOŚ.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach zapytaliśmy również o to, czy ze względu na dużą szkodliwość problemu dla mieszkańców ma on narzędzia, aby nakazać firmie zmianę profilu działalności lub jej przeniesienie w inne miejsce.

- Inspekcja Ochrony Środowiska nie ma narzędzi prawnych, które umożliwiałyby takie działania. Dodatkowym problemem jest fakt, że w przepisach prawa brak jest regulacji dotyczących norm dla jakości zapachowej powietrza. Zarówno w polskim, jak i unijnym systemie prawnym nie ma regulacji, które określałyby zasady emisji zapachów oraz zwalczania związanych z nimi uciążliwości. Dla zapachów nie ma żadnych granicznych norm regulujących jego poziom - co za tym idzie nie ma możliwości dokonania pomiaru uciążliwości. Także z orzeczeń sądów wynika, że zapach jest kwestią subiektywną i niemierzalną, dlatego uciążliwość zapachowa jako jedyna przyczyna nie może być podstawą do kwestionowania danej działalności, np. wstrzymania działalności zakładu - podsumowuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach.

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.