Wiadomości

  • 20 kwietnia 2023
  • 24 kwietnia 2023
  • wyświetleń: 5023

[FOTO] Apelują o przebudowę drogi wewnętrznej. Jej stan jest tragiczny

Do burmistrza Czechowic-Dziedzic trafiła petycja w sprawie przebudowy ulicy Tartacznej w Ligocie. O przeprowadzenie inwestycji apelują mieszkańcy, właściciele działek oraz pracownicy i klienci firm leżących przy tej drodze.

Ulica Tartaczna w Ligocie - 20.04.2023 · fot. wpk / czecho.pl


Przebudowa miałaby polegać na zaprojektowaniu i budowie jednojezdniowej, asfaltowej drogi dojazdowej wraz ze zjazdem z ulicy Burzej, w postaci ciągu pieszo-jezdnego o szerokości 5 metrów, umożliwiającej ruch pojazdów ciężkich. W celu podniesienia stopnia bezpieczeństwa pieszych zawnioskowano również o budowę progu zwalniającego pod istniejącą lampą uliczną.

- Droga, o której mowa, znajduje się w fatalnym stanie technicznym i wszelkie próby poprawy jej stanu poprzez "łatanie" kruszywem przynosi jedynie kilkudniowe polepszenie jej stanu. Po wystąpieniu nawet niewielkich opadów deszczu pojawia się błoto, pogłębiają się dziury, natomiast w okresie suchym po przejechaniu samochodów pojawiają się tumany kurzu, który osiada na budynkach. W takich warunkach mieszkanie przy takiej ulicy i poruszanie się na niej zwłaszcza pieszo jest po prostu uciążliwe i szkodliwe - relacjonują autorzy petycji.

Ulica Tartaczna w Ligocie - 20.04.2023
Ulica Tartaczna w Ligocie - 20.04.2023 · fot. wpk


- Droga na ulicy Tartacznej od kilkudziesięciu lat jest używana przez jej mieszkańców jak również stanowi dojazd do firm przy niej leżących. Z tego względu temat jej przebudowy był już wielokrotnie poruszany zwłaszcza, że jej użytkownicy ponoszą spore opłaty różnego rodzaju na rzecz gminy. Do tej pory jedyną przeszkodą do rozpoczęcia prac, według urzędników, były nieustalone, sporne granice drogi i wobec tego faktu mieszkańcy ulicy Tartacznej podjęli działania, na własny koszt, zmierzające do uregulowania jej stanu, co zakończyło się w styczniu pozytywnie poprzez wydzielenie jej granic. Prace przeprowadziła firma z Czechowic-Dziedzic - dodają.

Jak podsumowali, "ze względu na małą szerokość ulicy Tartacznej właściciele sąsiadujących działek wyrażają zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz gminy terenu niezbędnego do przebudowy drogii".

Warto dodać, że ulica Tartaczna w Ligocie jest drogą wewnętrzną. Co to oznacza? To typ drogi, który nie jest zaliczany do kategorii dróg publicznych, często spotykamy je na osiedlach. Zarządzają nimi zarządcy, spółdzielnie mieszkaniowe lub firmy prywatne.

Do sprawy petycji w sprawie przebudowy ulicy Tartacznej w Ligocie będziemy wracać, gdy władze miasta ustosunkują się do niej.

mp / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.