Wiadomości

  • 11 kwietnia 2023
  • 26 kwietnia 2023
  • wyświetleń: 3389

Gmina zyskała kolejne pomniki przyrody. Jest decyzja radnych

Ustanowienie trzech nowych pomników przyrody na terenie gminy było jednym z tematów wtorkowej sesji Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach. Projekt uchwały w tej sprawie przygotował Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego. Dotyczy on trzech dębów szypułkowych rosnących na terenie Czechowic-Dziedzic oraz Ligoty. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Trzy czechowickie dęby otrzymają status pomników przyrody
Gmina zyskała kolejne pomniki przyrody. Jest decyzja radnych · fot. UM Czechowice-Dziedzice


Projekt uchwały w tej sprawie przygotował Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego.

Dęby szypułkowe - quercus robur, których objęciem ochroną zajęli się czechowiccy radni, to okazałe drzewa, o obwodzie pnia od 390 do 470 centymetrów. Dwa dęby rosą na skarpie w pobliżu stawów hodowlanych przy ulicy Stawowej w Czechowicach-Dziedzicach. Trzeci z dębów znajduje się przy ulicy Barwnej w Ligocie i stanowi część tzw. zadrzewienia śródpolnego.

Trzy czechowickie dęby otrzymają status pomników przyrody
Gmina zyskała kolejne pomniki przyrody. Jest decyzja radnych · fot. UM Czechowice-Dziedzice


Przeprowadzone oględziny dębów szypułkowych wykazały, iż drzewa cechują się ogólnie dobrym stanem zdrowotnym. Objęcie ich ochroną prawną i otoczenie opieką poprzez systematyczną pielęgnację oraz wprowadzenie wynikających z pomnikowego statusu ograniczeń pozwoli na zachowanie drzew dla przyszłych pokoleń. Projekt przygotowanej w tej sprawie uchwały został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach.

Ustanawianie form ochrony przyrody w postaci pomników przyrody ma na celu ochronę drzew o szczególnych wartościach przyrodniczych, naukowych, kulturowych, historycznych lub krajobrazowych. Takie właśnie przesłanki zachodzą w przypadku trzech dębów szypułkowych, na których objęcie szczególną ochroną, poprzez nadanie statusu pomników przyrody, zgodzili się właśnie czechowiccy radni.

Trzy czechowickie dęby otrzymają status pomników przyrody
Gmina zyskała kolejne pomniki przyrody. Jest decyzja radnych · fot. UM Czechowice-Dziedzice


Objęte ochroną drzewa rosną na terenach stanowiących własność osób fizycznych i należą do okazów wyróżniających się spośród drzew tego samego gatunku występujących na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice osiągniętymi rozmiarami oraz szczególnymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi.

Ponadto drzewa te zlokalizowane są w miejscach ogólnodostępnych, co umożliwia swobodny dostęp dla mieszkańców oraz - w razie konieczności - przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych i sanitarnych. Objęcie ochroną wskazanych drzew pozwoli zachować szczególnie cenne elementy przyrody na obszarze Gminy Czechowice-Dziedzice w stanie nienaruszonym.

Przestrzeganie zakazów wynikających z objęcia ochroną ma zapewnić drzewom prawidłowy rozwój oraz umożliwić zachowanie ich walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Po ustanowieniu ich pomnikami przyrody niemożliwe stanie się wykonywanie w ich otoczeniu jakichkolwiek prac ziemnych, trwale przekształcających rzeźbę terenu oraz uszkadzanie i zanieczyszczanie gleby, mogące spowodować zaburzenie stosunków wodnych oraz negatywnie wpłynąć na rozwój drzew lub doprowadzić nawet do ich obumarcia. Na objętych ochroną drzewach niemożliwe będzie także umieszczanie tablic reklamowych - skutkujące zmniejszeniem ich wartości estetycznych i krajobrazowych.

ar, mp / czecho.pl

źródło: www.czechowice-dziedzice.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.