Wiadomości

  • 12 kwietnia 2023
  • 13 kwietnia 2023
  • wyświetleń: 3050

Lotos Terminale przejęte przez Unimot. Sfinalizowano transakcję

Spółka Unimot Investments zawarła z PKN Orlen ostateczną umowę przeniesienia 100% akcji Lotos Terminale. Tym samym do Grupy Unimot dołączyły spółki Lotos Terminale, Uni-Bitumen, Lotos Infrastruktura i RCEkoenergia. Zawarcie umowy nastąpiło 7 kwietnia w związku ze spełnieniem się wszystkich warunków zawieszających.

Lotos terminale, siedziba, rafineria, łukasiewicza
Lotos Terminale przejęte przez Unimot. Sfinalizowano transakcję · fot. mp / czecho.pl


- Transakcja przejęcia spółki Lotos Terminale, w skład której wchodzą wszystkie pozostałe przejmowane spółki, jest kolejnym istotnym etapem sukcesywnego rozwoju i umacniania Grupy Unimot na pozycji największego niezależnego operatora na rynku paliw w Polsce. W naszej strategii biznesowej na lata 2018-2023 nakreśliliśmy potrzebę dywersyfikowania źródeł przychodu i teraz wykorzystujemy szansę, jaka pojawiła się na rynku, do rozszerzenia skali i obszarów działalności - mówi Adam Sikorski, prezes zarządu Unimot.

- Wszystkie przejmowane spółki będą kontynuowały dotychczasową działalność, a dodatkowo będą korzystać z zasobów, doświadczeń i relacji biznesowych naszej Grupy, również w środowisku międzynarodowym. Do Grupy Unimot przechodzi profesjonalna kadra kierownicza oraz około 400 doświadczonych pracowników i jest to dla nas milowy krok do dalszego rozwoju - dodał Sikorski.

- Dzięki transakcji Grupa Unimot stanie się trzecim graczem na rynku magazynowania paliw oraz drugim graczem na rynku sprzedaży asfaltów. W najbliższym czasie spółki zmienią nazwę odpowiednio: Lotos Terminale na Unimot Terminale, Lotos Infrastruktura na Unimot Infrastruktura i Uni-Bitumen na Unimot Bitumen. Spółka RCEkoenergia pozostanie pod obecną nazwą - informuje Unimot S.A.

Na podstawie zawartej umowy spółka Unimot Investments zobowiązana jest do zapłaty na rzecz PKN Orlen części uzgodnionej ceny sprzedaży akcji Lotos Terminale S.A. oraz dokonania refinansowania zobowiązania Lotos Terminale S.A. wobec banku, w łącznej kwocie 366,4 mln zł.

Pozostała część ceny sprzedaży, w tym wynikającej z ustalonego mechanizmu earn-out, a także zwrot nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją inwestycji w terminalu paliw w Szczecinie, nastąpią w późniejszych terminach uzgodnionych pomiędzy stronami. Zgodnie z najlepszą wiedzą zarządu Unimot i uwzględniając wewnętrzne analizy, łączne szacowane - na dzień podpisania umowy - zaangażowanie Grupy Unimot w transakcję może wynieść około 450 mln zł.

Zapłata ceny sprzedaży nastąpi z wkładu własnego wniesionego do Unimot Investments przez Grupę Unimot w kwocie 118,6 mln zł oraz wykorzystania części kredytu udzielonego Unimot Investments przez konsorcjum banków.

Lotos Terminale przejęty przez Unimot. Sfinalizowano transakcję
Lotos Terminale przejęty przez Unimot. Sfinalizowano transakcję · fot. Materiały prasowe

mp / czecho.pl

źródło: materiały prasowe

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.